Sesja z nowym radnym

57

Już na początku posiedzenia przyjmą przyrzeczenie od nowego radnego z okręgu wyborczego nr 9, obejmującego Jary i Rościsławice. Został nim – w wyniku wyborów uzupełniających, jakie odbyły się w niedzielę 5 maja – Mirosław Kawa, 52-letni mieszkaniec Rościsławic. Nowy radny kandydował z KWW „Obornickie Porozumienie Samorządowe” i uzyskał 172 głosy, co stanowi 71,67 proc. biorących udział w głosowaniu. Kawa nie ubiegał się o mandat w wyborach samorządowych w 2010 r. W radzie będzie jedynym przedstawicielem KWW OPS, które w ostatnich wyborach samorządowych wystawiało bez powodzenia 14 kandydatów do 15-osobowej Rady.

Mirosław Kawa zastąpi Przemysława Kruszyńskiego, który zrzekł się mandatu w lutym br., motywując to względami osobistymi.

Poza tym radni będą procedowali projekt dotyczący określenia „zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Oborniki Śląskie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego”.

Odbędzie się też głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy  Obornikami  Śl. a gminami tworzącymi Wrocławski Obszar Funkcjonalny: Jelczem-Laskowicami, Kątami Wrocławskimi, Siechnicami, Trzebnicą, Wrocławiem, Sobótką, Oleśnica, Długołęką, Czernicą, Kobierzycami, Miękinią, Oleśnicą, Wisznią Małą, Żórawiną w zakresie współpracy przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji oraz rozliczaniu tzw. zintegrowanych inwestycji terytorialnych.

Będą także zmieniali wzór deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy. Prawdopodobnie przed lipcem mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości niezamieszkanych będą  musieli deklaracje złożyć jeszcze raz.

Poza tym samorządowcy zajmą się między innymi zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy dla  Morzęcina Wielkiego, Urazu, Pęgowa i Osolina.

1 KOMENTARZ

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here