3 Maja bez władz

774
Z archiwum z 2013 roku

W tym roku gospodarzami trzeciomajowego apelu byli kombatanci.  Prezes obornickiego oddziału Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych Henryk Sielicki, nawiązując tradycji i genezy narodowego święta zaapelował: – Dzisiaj pomyślmy, co my w naszej wspólnocie gminnej możemy zdziałać dla naszej obornickiej społeczności. Bądźmy dumni, że mieszkamy w tym pięknym zakątku naszego kraju  – zaapelował por. Sielicki.

Prezes przypomniał, że cały maj obfituje w wiele rocznic związanych z historią narodu polskiego: 1 maja rocznice wstąpienia Polski do UE oraz wyniesienia na ołtarze bł. Jana Pawła II; 2 maja – najmłodsze święto państwowe – Święto Flagi, rocznice: III Powstania Śląskiego, zdobycia Berlina; 3 maja – rocznica Konstytucji; 8 maja – rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie, 12 – rocznica śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego; 18 maja – rocznica zdobycia przez II Korpus WP wzgórza Monte Cassino;  27 i 28 maja – rocznica walk Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich w bitwie o Narwik. Prezes Sielicki złożył także życzenia druhom członkom obornickich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z okazji przypadającego 4 maja ich święta.

W obchodach Zenon Łodygowski – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Obornikach Śląskich został uhonorowany przez kombatantów listem gratulacyjnym. Natomiast dyplomy uznania Rady Krajowej Środowiska Żołnierzy Polskich Oddziałów Samoobrony z Kresów Południowowschodniej II RP otrzymali: Irena Kwiatkowska, Irena Małkiewicz, Irena Gajowczyk, Teresa Gajowczyk, Stanisława Ziółkowska, Marianna Forgiel, Bożena Magnowska, Danuta Adamowicz, Kazimierz Wróbel, Ryszard Pajek i Paweł Asztemborski. Część artystyczną zapewnił chór Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Osolinie.

W uroczystościach zabrakło przedstawicieli władz gminnych. Nie było ani burmistrza, ani jego zastępcy, zabrakło też przedstawiciela prezydium Rady Miejskiej.  Honoru samorządu bronili … oborniccy radni powiatowi: wicestarosta Arkadiusz Poprawa, Tomasz Sokołowski i Ryszard Cymerman, a także  radny Rady Miejskiej Andrzej Jaros i sekretarz gminy Izabela Żmuda.

Sekretarz nie powiedziała, dlaczego burmistrzowie nie świętowali z mieszkańcami. Przeczytała za to list szefa samorządu, który napisał m.in.:  „Niech to święto zespoli nas także do pracy dla naszej Małej Ojczyzny, którą mamy budować wspólnie: mądrze i sprawiedliwie. Nauczmy się cieszyć naszymi dokonaniami i szanować dobro publiczne jak własny majątek. Warto, byśmy na zwięzłych kartach Konstytucji 3 Maja odnaleźli właściwy język i miarę do rozwiązywania naszych współczesnych spraw, sporów i problemów”. Sekretarz podzieliła się także swoimi refleksjami na temat rocznicy: – Przychodząc na tę uroczystość daliście wyraz przywiązaniu do patriotyzmu i wartości zawartych w rozdziałach konstytucji; wartości uniwersalnych i ponadczasowych – powiedziała Izabela Żmuda.

Uroczystość zakończyła się pod obeliskiem, gdzie delegacje złożyły kwiaty, po czym część osób przeszła do kościoła św. Judy Tadeusza i Antoniego Padewskiego, gdzie została odprawiona Msza św. za Ojczyznę.

Po południu w OOK z koncertem jazzowo-rockowym wystąpił trzebnicki zespół Come Back.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here