Co robi władza

33

Robert Adach, starosta trzebnicki wczoraj m.in. spotkał się ze strażakami z okazji ich święta i wręczył odznaczenia najbardziej zasłużonym funkcjonariuszom PSP. Dziś w Głogowie uczestniczy w Pierwszym Zgromadzeniu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego. Jutro będzie przewodniczył obradom Zarządu Powiatu. W czwartek spotka się z przedstawicielami firmy wykonującej informatyzację budynku starostwa w celu omówienia spraw związanych z kontynuacją przedsięwzięcia.

Marek Długozima, burmistrz Trzebnicy – podobnie jak czyni to od kilku miesięcy – unikał wczoraj rozmowy z nami. Również sekretarz gminy Daniel Buczak nie powiedział nam nic o planie zajęć szefa samorządu. – Podobnie jak poprzednio powtarzam, że nie jestem upoważniony do udzielania tego typu informacji – powiedział nam w rozmowie telefonicznej.

Sławomir Błażewski dziś po odprawie kierownictwa urzędu będzie załatwiał sprawy bieżące gminy. Jutro poprowadzi naradę jednostek, stowarzyszeń i osób przygotowujących imprezę z okazji święta Obornik Śl., która odbędzie się w ostatnią sobotę maja Weźmie także udział w OOK w wernisażu Krain Obrazów – prac plastycznych w wykonaniu niepełnosprawnych artystów. W sobotę pojedzie do mieszkanki Rościsławic złożyć Jej życzenia z okazji jubileuszu setnej rocznicy urodzin.

Robert Lewandowski, burmistrz Żmigrodu we wtorek weźmie udział w posiedzeniu komisji RM w zespole pałacowo parkowym. Tematem rozmów będzie funkcjonowanie zespołu, a tym samym rozwinięcie potencjału turystycznego w gminie. W środę będziemy na konferencji bibliotekarzy powiatu trzebnickiego. Spotka się także z szefem firmy realizującej kontrakt modernizacji wodociągów oraz sieci kanalizacji teletechnicznej w mieście. Między godz. 14 a 16 przyjmuje interesantów. W czwartek będzie na komisji rolnictwa w sprawie planu pracy na bieżący rok i wykonania planu pracy za rok ubiegły zarządu melioracji i spółek wodnych. Będzie także analizował wykonanie budżetu za 2012 r.  W czwartek burmistrz będzie na komisji rolnictwa w sprawie omówienia planu pracy na rok bieżący. W piątek między godz. 9 a 11 przyjmuje interesantów.

Igor Bandrowicz, burmistrz Prusic wczoraj był na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim. Dziś burmistrz będzie podsumowywał festyn majówkowy w Skokowej, a także będzie omawiał III Dni Prusic. Pojedzie również do Borówka, gdzie zostanie uruchomione Regionalno-Powiatowe Muzeum Maszyn. We środę burmistrz będzie prowadził rozmowy na temat budowy i uruchomienia fitnessu w Prusicach. W czwartek planuje analizowanie koncepcji budowy szkoły w Skokowej, a także modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. W piątek Igor Bandrowicz odwiedzi punkty przedszkolne, które ostatnio powstały na terenie gminy. W sobotę w Kaszycach Wielkich burmistrz będzie obecny podczas obchodów Dnia Strażaka.

Jakub Bronowicki, wójt gminy Wisznia Mała tydzień rozpoczął powołując pogotowie przeciwpowodziowe. Dzisiaj spotka się z pracownikami spółki gminnej zajmującej się wodociągami. W środę wójt będzie się zajmował sprawami bieżącymi na miejscu, a w czwartek będzie objeżdżał inwestycje, które prowadzone są na terenie gminy.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here