Umacniać swoją wiarę

62

Ojcze naszSobór Jerozolimski

Powstałe problemy stanowiły powód do spotkania się razem apostołów i pierwszych najważniejszych uczniów Jezusa w Jerozolimie około roku 50. Podczas uroczystego zebrania Paweł, znany ze swego zapału i charakterystycznej dla konwertytów gorliwości, kreślił przed zebranymi wizję świetlanej przyszłości. Twierdził, że nadszedł w końcu czas, w którym wiara w Chrystusa, a nie przestrzeganie zasad judaizmu, jest warunkiem przynależności do Kościoła. Podkreślał, że trwanie w starym uporze spowoduje osłabnięcie ognia misyjnego. A to z kolei jest sprzeczne ze słowami Jezusa, który pragnął, aby Jego imię było znane na krańcach świata. Argumenty te bardzo szybko przekonały słuchaczy. Piotr cieszący się największym autorytetem, zgodził się z Pawłem. Konflikt miał szansę na szybkie zażegnanie. Dużą rolę odegrał wtedy Jakub Apostoł, pierwszy biskup Jerozolimy — człowiek bezkompromisowy, cieszący się ogromnym szacunkiem judeochrześcijan, stojący na straży czystości tradycji. Przekonała go mowa Pawła, w szczególności argument o wzywaniu imienia Boga przez wszystkie narody. Nie mógł jednak dopuścić do siebie myśli, że poganie mieliby stać się pełnoprawnymi członkami Kościoła bez wypełnienia minimum z kanonu prawa żydowskiego. Postulował więc wprowadzenie dla pogan chociaż czterech zasad. Wiedział, że byłoby to wystarczające, aby nie budzić zgorszenia wśród zwolenników ortodoksyjnego obozu. Warunki te przeszły do historii jako tzw. klauzule Jakubowe. Obejmowały zakaz jedzenia pokarmów ofiarowywanych bożkom, zakaz spożywania krwi i pokarmów ze zwierząt uduszonych oraz kategoryczny zakaz nierządu. Tak oto surowy Jakub stał się osobą, która z jednej strony wyciągnęła do pogan rękę, z drugiej zaś — zapobiegła rozłamowi.

 

Dzisiejszy Kościół

Dzisiaj także istnieje wiele problemów w Kościele. Powinno to jednak bardziej dziwić, ponieważ przed dwoma tysiącami lat chrześcijanie potrafili rozwiązywać trudniejsze sprawy. Najważniejszym brakiem we wspólnocie uczniów Jezusa jest brak realizacji Nowego Przykazania. Jezus przed swoim odejściem do nieba zapowiedział Zesłanie Ducha Świętego, który będzie umacniał i uświęcał wspólnotę Jego uczniów „aż po krańce świata”. Dlatego dzisiaj w Kościele, który posiada już wszelkie dary i łaski, powinna bardziej być widoczna najważniejsza zasada życia: Miłość. Wynika ona jednak zawsze z wiary, która wzrasta przez kontakt z Bogiem na co dzień. Jednym z elementów tego kontaktu jest Eucharystia, Uczta Dziękczynna, w czasie której przyjmujemy Ciało Chrystusa – Chleb dający ŻYCIE.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here