Kłopotliwy popiół na drodze

870

Popiół wysypywany jest tuż przy drodze, gdzie jeżdżą samochody. Nie utwardza on nawierzchni, a w porze wiosennej i letniej jest wzbijany tumanami i niesiony z wiatrem po okolicy. Zanieczyszcza to również powietrze, co jest szkodliwe dla zdrowia i może wywołać choroby układu oddechowego. Przy deszczowej pogodzie zanieczyszcza on również jezdnię. Uprzykrza też życie mieszkańcom, poruszającym się po tej ulicy. Tak pisali nam mieszkańcy, którzy zgłosili nam sprawę poprzez alert na naszym portalu nowagazeta.pl

Popiół powinien być składowany na własnej posesji i utylizowany we właściwy, estetyczny sposób oraz właściwie zabezpieczony (przed wymyciem, pyleniem, skażeniem lub zanieczyszczeniem gleby lub wód powierzchniowych) – powiedział oburzony mieszkaniec.

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z wójtem Robertem Borczykiem w celu wyjaśnienia całej sytuacji.

Sprawa wysypywania popiołu zostanie niezwłocznie wyjaśniona. Po pierwsze, konieczności wymaga sprawdzenie właściciela terenu (czy miejsce, gdzie jest wysypywany popiół jest w pasie drogi gminnej). Jeżeli okaże się, że jest to pas drogi gminnej, to zostanie zawiadomiony dzielnicowy celem ustalenia osoby dokonującej nielegalnego zanieczyszczania pasa tej drogi – powiedział Robert Borczyk.

Jeżeli okaże się, że nie jest to pas drogi gminnej, a teren prywatny, wówczas powiadomiony zostanie właściciel, celem usunięcia tej nieprawidłowości.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here