Jak inwestowały Prusice

396

bandroKażdy mieszkaniec, każda wieś, chcieliby mieć oświetlone  i równe drogi, piękne place zabaw, a także nowoczesne szkoły. Mało kto ma jednak pojęcie, ile dokładnie co kosztuje. Kiedy przyjrzymy się wydatkom gmin na te wszystkie cele, dostrzeżemy ile tak naprawdę na inwestycje wydają poszczególne samorządy.

Podczas ostatniej komisji budżetowej, burmistrz Prusic Igor Bandrowicz wspólnie z sekretarzem Grzegorzem Terebunem przedstawili prezentację, w której zawarto najważniejsze inwestycje, które zostały zrealizowane w dwóch ostatnich latach. Sekretarz podkreślał, że w prezentacji nie ujęto budowy kanalizacji, która jest jedną z największych inwestycji w Prusicach od lat. – Budowa sieci kanalizacyjnej dla Prusic i 4 okolicznych miejscowości została tak naprawdę zakończona, teraz czeka nas rozruch i odbiory końcowe. Został także ogłoszony przetarg na budowę oczyszczalni – podsumował Igor Bandrowicz.Zaznaczył również, że wszystkie zaprezentowane przedsięwzięcia mają swoje realne przełożenie na jakość życia mieszkańców. Terebun podkreślił także, że wśród tych „twardych” inwestycji nie ujęto wspierania działalności kulturalnej.

Rynek się zmienił

Jedną z najbardziej widocznych inwestycji, jakie przeprowadzono w Prusicach w dwóch ostatnich latach była rewitalizacja elewacji ratusza, wieży widokowej oraz Rynku i utworzenie Punktu Informacji Turystycznej. Całkowita wartość projektu to 4,4 mln zł, natomiast dotacja do tego przedsięwzięcia wyniosła prawie 2,6 mln zł. Remont i modernizacja UMiG kosztowały ponad 323 tys. zł. Za blisko 850 tys. zł zostały zrewitalizowane kamieniczki w Rynku (miasto dołożyło się do tej inwestycji 66 tys. zł.). Jeśli chodzi o inne zabytki, to  2011 roku odnowiono elewację kościoła Niepokalanego Serca NMP w Strupinie: południową za blisko 1 mln zł, z czego miasto pokryło koszty w wysokości 87 tys. zł, a także zachodnią (całkowity koszt – 65 tys. zł, a dotacja z gminy to 50 tys. zł). W Prusicach zrobiło się nie tylko ładniej, ale i jaśniej – za blisko 1,55 mln zł zmodernizowano oświetlenie w Rynku i na terenie miasta.

Ocieplanie i nowe boiska

W zeszłym roku Prusice skorzystały, wraz z innymi gminami, z dofinansowania na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. W ramach projektu, między innymi docieplono: Zespół Szkół, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej i GOPS-u, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, a także Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prusicach. Termomodernizacja kosztowała łącznie ponad 1,53 mln. zł, z czego 430 tys. pochodziło z dofinansowania NFOŚiGW. Za ponad 67 tys. zł oświetlono park w Pietrowicach Małych.W poprzednim roku wybudowano boisko w Świerzowie za 38 tys. zł, przystosowano poddasze w budynku szatni „orlika” w Skokowej za ponad 12 tys. zł. Również za ponad 12 tys. zł przebudowano szatnie MKS „Orła” Prusice. Za 21 tys. zł wybudowano wiatę we wsi Kosinowo.

Były i zakupy

Jak podał Grzegorz Terebun, w poprzednim roku, za 435 tys. zł zakupiono dla Zakładu Gospodarki Komunalnej o-ładowarkę wraz z pługiem do odśnieżania oraz frezarką do dróg, a za  a za 235,5 tys. zł gmina kupiła busa, który teraz jeździ na trasach gminnych, tak zwanego Prusobusa.

Zyskały też drogi

Na stan dróg narzekają kierowcy w prawie wszystkich gminach. W Prusicach w ostatnich latach sytuacja trochę się poprawiła. I tak, przebudowa drogi gminnej, o długości 2750 m ze Skokowej do Piotrkowic kosztowała blisko 2,8 mln zł, z czego gmina pozyskała dofinansowanie z budżetu państwa na 777 tys. zł, 10 tys. zł ze Starostwa Powiatowego, a sama zapłaciła blisko 2 mln zł. Remont odcinka drogi o długości 1690 m, prowadzącego od drogi krajowej nr 5 do Wszemirowa, kosztował łącznie blisko 932 tys. zł, z czego gmina dofinansowała 642 tys. złotych. Budowa drogi w Krościnie Małej (860 m) kosztowała ponad 485 tys. zł, a  410-metrowy odcinek drogi w Strupnie – blisko 439 tys. zł. Na przebudowę drogi w Budziczu przeznaczono z budżetu gminy blisko 255 tys. zł, remont 420-metrowego odcinka drogi w Pietrowicach Małych kosztował ponad 177 tys. zł. Przebudowa drogi w Skokowej, która prowadzi do „orlika” (160 m) kosztowała 60 tys. zł, 150 metrów ulicy Strażackiej, również w Skokowej, kosztowało 45 tys. zł. W Skokowej bardzo poprawiła się sytuacja komunikacyjna – wybudowano łącznik pomiędzy ul. Żmigrodzką a Wrocławską za ponad 13 tys. zł. Tuż przy kościele w Skokowej wybudowano za 13,5 tys. zł parking. Budowa drogi w Jagoszycach (160 m) kosztowała ponad 31 tys. zł, natomiast ponad 15 tys. zł gmina dołożyła do zbudowania chodnika wzdłuż tej drogi. W Strupinie, za ponad 13 tys. zł wyremontowano częściowo drogę kamienną przy kościele. W ramach odtworzenia dróg po budowie kanalizacji gmina wymieniła nakładkę asfaltową na całej długości ulicy Powstańców Śląskich oraz Ludowej w Prusicach.

Na placach zabaw jest więcej sprzętu

Jeszcze w 2011 roku, we wsi Chodlewko zbudowano plac zabaw za blisko 85 tys. zł. W Goli, podobny plac zabaw powstał za nieco ponad 80 tys. zł. We wsi Pększyn dzieci dostały miejsce do zabawy za ponad 73 tys. zł. Podobny, ogrodzony plac zabaw powstał w Borowie, gdzie koszt budowy wyniósł ponad 70 tys. zł. O 20 tys. zł mniej kosztował plac zabaw w Ligotce, który również powstał w 2011 roku. Gmina wydala również 3,5 tys. zł na doposażenie placu zabaw przy ul. Rzemieślniczej w Prusicach.

Nowe świetlica w Ligocie Strupińskiej

Ponad 756 tys. zł kosztowała przebudowa świetlicy i terenu obok niej w Ligocie Strupińskiej. Aż 500 tys. zł udało się gminie pozyskać ze środków Unii Europejskiej. Za blisko 50 tys. zł zmodernizowano dach świetlicy w Piotrkowicach. Dokładnie 45 tys. zł kosztowała nowa podłoga w świetlicy wiejskiej we Wszemirowie, a ponad 23 tys. zł –  zbudowanie instalacji sanitarnej w budynku świetlicy wiejskiej w Wilkowej. Jeśli zaś chodzi o szkoły, to poza termomodernizacją budynku Zespołu Szkół, za blisko 66 tys. zł odnowiono elewację szkoły w Skokowej.

Radni są zadowoleni

Po prezentacji jaką przedstawił burmistrz wraz z sekretarzem zapytaliśmy kilku prusickich radnych, czy są zadowoleni z kierunków inwestycji, jaki zaproponował Igor Bandrowicz. Oto co powiedzieli:

 

Robert Kawalec

Ważne i dobre dla gminy Prusice inwestycje to przede wszystkim kontynuacja rozpoczętych jeszcze w 2010 roku Odnowa ratusza i związana z tym odnowa i przebudowa rynku; dobrze komponuje się z tymi inwestycjami rewitalizacja kamienic. Te inwestycje zmieniły obraz Prusic.  Sztandarową inwestycją  jest kanalizacja, która wraz z budową oczyszczalnią ścieków wprowadzą Prusice w XXI wiek.  Ważne dla mieszkańców naszej gminy są budowane place zabaw i świetlice wiejskie, które miejmy nadzieję, oprócz domów weselnych, będą pełniły wiele innych ważnych dla społeczności lokalnych funkcji. Pięknym dowodem współpracy samorządu i parafii jest prowadzona etapowo odnowa kościoła w Strupinie.

Zbigniew Ziomek

Jako przewodniczący rady byłem po prostu dumny, że aż tyle nam się udało zrobić. Ten sukces, to nie tylko wynik dobrych relacji w radzie, umiejętności dyskusji, ale zaangażowanie burmistrza pana Igora Bandrowicza. To właśnie burmistrz, dzięki swojemu nowoczesnemu zarządzaniu, sprawił że inwestycje które „zastał” dokończył i doprowadził do naprawy licznych błędów, ale również ze swoimi służbami pozyskał środki na ich zakończenie. W mojej ocenie rozwój gminy jest zrównoważony i nasze działania są widoczne niemal w każdej miejscowości. Należy także podkreślić, że gmina Prusice dobrze wykorzystuje środki z UE, pozyskuje wielotorowo środki i z samorządu województwa dolnośląskiego, od wojewody, ministerstwa kultury, a także trzeba zauważyć dobrą współpracę ze starostą powiatu trzebnickiego. Gmina dba również o zabytki – przykładem jest rewitalizacja Rynku i ratusza w Prusicach, kościoła w Strupinie, a ostatnio wraz ze starostą trzebnickim podjęto działania, aby wyremontować kościół w Pawłowie Trzebnickim.

Janusz Łesak

Burmistrz wraz z radą czyni wszelkie starania, aby gmina, mimo kryzysu, nie wyhamowała z inwestycjami. Rozważając potrzeby mieszkańców, wydaje mi się, że inwestycje które zostały rozpoczęte są bardzo trafne. Dla każdego z nas najważniejszą sprawą jest dokończenie oczyszczalni ścieków w Pietrowicach. Poza tym „solą w moim oku” są: drogi, chodniki i najprostsze prośby mieszkańców. Jestem szczególnie zadowolony z inwestycji w były budynek gimnazjum w Strupinie. Chciałem szczególnie podziękować Kazimierzowi Gruchale, że tak piękną „perłę” udało mu się wycofać ze sprzedaży w odpowiednim momencie, będzie to wspólna nasza wizytówka mądrych decyzji. Jestem także zadowolony, że zaczyna dziać się coś w miejscowościach: Zakrzewo i Raszowice. Mam tu na myśli projekt budowy świetlicy wiejskiej oraz drogi w kierunku Aleksandrowic. Mieszkańcy Piotrkowic powinni być, również zadowoleni z budowy nowego boiska wielofunkcyjnego. Poza tym budowa dróg, które ujęte są w budżecie powinny poprawić standard jazdy naszych lokalnych kierowców. Pragnąłbym także, żeby inwestycja pod nazwą „przebudowa świetlic wiejskich”  w Piotrkowicach, Kaszycach Wielkich i Kopaszynie doszła do skutku w roku 2013. Mądre podejmowanie decyzji piętnastu radnych, szczera dyskusja na komisjach oraz sprawna ręka burmistrza i skarbnika powinny doprowadzić do dobrego finału. Raszowice, Zakrzewo, Sucha, Raki, to miejscowości, w których w ostatnich latach nie działo się nic. Życzyłbym sobie, aby pieniędzy starczyło także na wiele takich inwestycji w roku 2014 i dalej.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here