Badania profilaktyczne pracowników

64

Czy badania pracownicze są potrzebne?

Każdy pracodawca ma obowiązek umożliwienia swoim pracownikom wykonania niezbędnych badań. Szczegółowe przepisy określono m.in. w takich dokumentach jak Kodeks Pracy oraz Ustawa o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. Bez odpowiedniego zaświadczenia od lekarza medycyny pracy, pracodawca nie może zezwolić pracownikowi na wykonywanie obowiązków służbowych.
Przepisy te mają zagwarantować, że nikt nie będzie narażony na pracę nieodpowiednią dla swojego stanu zdrowia, a także zapobiegać wypadkom w miejscach pracy oraz zachorowaniom, wywołanym niesprzyjającymi warunkami panującymi w niektórych z nich.

 

Jakie są rodzaje badań pracowniczych?

Wyróżniamy trzy rodzaje profilaktycznych badań pracowniczych. Pierwszym z nich są badania wstępne, którym poddać się muszą wszystkie osoby, planujące rozpoczęcia pracy w nowym miejscu. W określonych przypadkach, przepis ten dotyczy także osób zmieniających stanowisko pracy w obrębie jednej firmy. Lekarz sprawdza, czy nie występują żadne przeciwwskazania do podjęcia konkretnych obowiązków.
Kolejny rodzaj stanowią badania okresowe, wykonywane w ściśle wyznaczonych odstępach czasu. Długość okresów zależna jest od rodzaju pracy, kontaktu z substancjami szkodliwymi i niebezpiecznymi, a także pełnionych funkcji. Dzięki temu można sprawdzić, czy stan zdrowia pracownika nie pogarsza się oraz czy nie będzie konieczna zmiana stanowiska.
Ostatni typ badań pracowniczych stanowią badania kontrolne, którym poddać się muszą osoby powracające z trwającego powyżej 30 dni zwolnienia chorobowego. Pracodawca musi mieć pewność, że są już w pełni zdolni do pracy.

 

Indywidualne badania profilaktyczne

Pamiętajmy, że wykonywane raz na jakiś czas badania pracownicze nie zastąpią regularnych indywidualnych badań profilaktycznych. Warto samemu zadbać o własne zdrowie, wykonując między innymi morfologię krwi obwodowej czy badanie moczu. Te proste badania pozwalają na wczesne wykrycie wielu poważnych chorób! Także osoby, których nie obejmuje obowiązek płacenia składki zdrowotnej powinny zatroszczyć się o siebie, wykupując dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. To dzięki profilaktyce możliwa staje się skuteczna walka z takimi schorzeniami, jak na przykład nowotwór. Kosztują nas tak niewiele, a mogą nawet uratować życie!

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here