Co robi władza

91

Robert Adach, starosta  trzebnicki wczoraj uczestniczył w kolegium wójtów i burmistrzów, na którym omawiano, m.in. możliwości przystąpienia do Aglomeracji Wrocławskiej, rozmawiał też z sołtys Brochocina w sprawie remontu dogi. Dziś w Warszawie będzie negocjował w sprawie projektu „Nauczyciel na „6”, na który powiat dostał ponad milion złotych. Jutro wraz z policjantami  będzie radził nad poprawą bezpieczeństwa na drogach, następnie poprowadzi zarząd powiatu. W czwartek w Obornikach Śl. będzie gościem Związku Poszkodowanych przez III Rzeszę. Wieczorem zaprasza mieszkańców na ul. Leśną na koncert lisztowski Andrij Łuniow. W piątek razem z przedsiębiorcami oraz przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy będzie rozmawiał na temat sytuacji na rynku pracy.

Marek Długozima, burmistrz Trzebnicy był wczoraj w urzędzie, ale dla nas nieuchwytny, podobnie jak sekretarz gminy Daniel Buczak. Po kilku bezskutecznych próbach skontaktowania się telefonicznego, poprosiliśmy o połączenie z wiceburmistrzem Jerzym Trelą. Niestety, również on nie podniósł słuchawki.

Sławomir Błażewski, burmistrz Obornik Śląskich wczoraj uczestniczył w kolegium wójtów i burmistrzów. Dziś jedzie na konferencję do Warszawy, ale w sekretariacie urzędu nie wiedziano nad czym będzie konferował. Jutro we w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu weźmie udział w spotkaniu pn. „Zintegrowane inwestycje terytorialne”; po powrocie będzie przyjmował interesantów. W czwartek weźmie udział we wspólnym posiedzeniu obornickich kół związków Poszkodowanych przez III Rzeszę oraz Sybiraków. W piątek będzie pracował w urzędzie.

Robert Lewandowski, burmistrz Żmigrodu w poniedziałek był na kolegium wójtów i burmistrzów. Dziś spotyka się z przedstawicielem firmy w sprawie dobudowy i finansowania inwestycji oświetlenia ulicznego, tego samego dnia będzie na posiedzeniu komisji przemysłu – ocena stanu dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich po okresie zimowym. W środę będzie na walnym zgromadzeniu spółek wodnych w Miliczu, a między godz 14 a 16 przyjmuje interesantów. Dzień później ma spotkanie partnerstwa na rzecz Rzecz Rozwoju Lokalnego Gminy Żmigród „Żmigrodzianie”. W piątek między godz. 9 a 11 przyjmuje interesantów, a także będzie uczestniczyć w walnym zgromadzeniu Banku Spółdzielczego, natomiast w sobotę w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborcznym PZD „Barycz” oraz na podsumowaniu w Chojniku konkursu na najaktywniejsze sołectwo w Dolinie Baryczy.

Igor Bandrowicz, burmistrz Prusic w dniu wczorajszym uczestniczył w kolegium burmistrzów i wójtów powiatu trzebnickiego. Dzisiaj włodarz gminy spotka się z kierownictwem Bychowa, następnie z dyrektorami szkół w sprawie projektu szkoły oraz będzie uczestniczył w diamentowych godach, a także wybiera się na spotkanie do Wrocławia. Jutro burmistrz będzie rozmawiał o realizowanym partnerskim projekcie unijnym „Nowa jakość zarządzania w 6 JST”. W czwartek włodarz gminy będzie uczestniczył w spotkaniu spółek wodnych, następnie będzie rozmawiał z burmistrzami i wójtami o złożeniu partnerskiego projektu z Kapitału Ludzkiego; wybiera się także na spotkanie do Urzędu Marszałkowskiego. W piątek włodarz gminy weźmie udział w posiedzeniu połączonych komisji, a następnie w sesji Rady Miasta i Gminy Prusice.

Jakub Bronowicki, wójt gminy Wisznia Mała wczoraj uczestniczył w spotkaniu wójtów i burmistrzów oraz z fundacją NK w sprawie partnerstwa w programie „Okno na Świat”. Dzisiaj spotka się w sprawie rajdu szlakiem kolejki wąskotorowej oraz będzie wspierał gimnazjalistów podczas pisania sprawdzianu gimnazjalnego. W środę wójt będzie uczestniczył w sesji oraz spotka się w Urzędzie Miejskim w sprawie zintegrowanych inwestycji terytorialnych. W czwartek będzie uczestniczył w spotkaniu w Prusicach w sprawie pozyskania środków z RPO, a także w spotkaniu w Bankuj Spółdzielczym, a w piątek uda się na spotkanie do starostwa.

Robert Borczyk, wójt gminy Zawonia wczoraj uczestniczył w kolegium wójtów i burmistrzów oraz pojechał do Urzędu Marszałkowskiego. W pozostałe dni będzie zajmował się sprawami bieżącymi gminy.

3 KOMENTARZY

  1. A władza w Żmigrodzie ujeżdża już nową wypasioną furę, zakupioną po przetargu, do którego zgłosił się tylko jeden, ten wyśniony, wymarzony dealer, który miał egzemplarz ze schowkiem na parasol.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here