Rekordowe ceny ziemi w Machnicach?

790

Przetarg ten był ograniczony. Oznacza to, że mogli wziąć w nim udział tylko rolnicy indywidualni (w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego), zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą. Fakt ten wzbudził zainteresowanie osoby, która wysłała nam wiadomość na nasz alert. Niemożliwe wydawało się, żeby rolnika stającego do przetargu stać było na zapłacenie niemal miliona złotych za 1 ha ziemi.

Kontaktujemy się w tej sprawie z Agencją Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu z prośbą o podanie specyfikacji działek wystawionych do przetargu w Machnicach, w obrębie Kryniczno. W przetargu przeznaczono do sprzedaży poszczególne grunty za następujące kwoty:

– cena wywoławcza działki o numerze 27/1  i powierzchni 23,75 ha wyniosła 42 tys.134 zł za hektar. W przetargu brało udział pięć osób, a licytowały dwie. Ostatecznie zwycięzca przetargu zaproponował kwotę 76 tys. 252 zł za hektar i za taką też cenę grunt sprzedano.

– następnym gruntem była działka o numerze 26/1 o powierzchni 7,02 ha została wylicytowana na kwotę 88 tys. 319 zł za hektar, cena wywoławcza tej działki wynosiła 44 tys. 472 zł za 1 hektar. W przetargu brało udział pięć osób, licytowały dwie.

– ostatnią licytowaną nieruchomością była działka o numerze 115/11 o powierzchni 9,6 ha, ceną wywoławczą była kwota 42 tys. 291 zł za hektar, a osiągnięto 89 tys. 687 zł. W przetargu brało udział pięć osób, wszystkie brały udział w licytacji.

Kwota niemal miliona złotych odnosi się do wszystkich hektarów. które zostały sprzedane tego dnia, nie była to stawka za którą sprzedano jeden hektar. Sam wójt Wiszni Małej w rozmowie z nami także potwierdził, że nic nie wie o przetargu, na jakim miałyby paść takie kwoty. Cena wywoławcza działki jest  ustalona przez niezależnego, biegłego rzeczoznawcę, który sporządza operat szacunkowy. W swojej wycenie rzeczoznawca uwzględnia ceny podobnych nieruchomości obowiązujących na rynku. – Operat szacunkowy jaki sporządzają rzeczoznawcy stanowi podstawę do ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości. Podczas przetargu uczestnicy licytują i tym samym podbijają cenę nieruchomości o kolejne postąpienia. W przypadku działki 27/1 o powierzchni 23,75 ha cena wywoławcza została ustalona na poziomie 42 tys. 134 zł za 1 ha. Cena działki została podbita do 76 tys. 252 zł za 1 ha. – informuje nas rzecznik Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, Marzena Szocińska – Klein. Od jednego z mieszkańców okolic Kryniczna mamy informację, że prawdą jest, że były to grunty, którymi zainteresowało się wiele osób ze względu na atrakcyjność oraz potencjał do wykorzystania tego terenu. –Na terenie powiatu trzebnickiego średnia cena w sprzedaży przetargowej gruntów rolnych w ubiegłym roku wynosiła nieco powyżej 29 tys. za 1 ha, jednak w gminie Wisznia Mała ze względu na doskonałą lokalizację, blisko Wrocławia i bardzo dobre gleby ceny te odbiegają od średniej w powiecie i osiągają wartość zbliżoną do tej, za którą zostały wylicytowane wyżej opisane grunty – mówi Marzena Szocińska-Klein. Jak udało nam się dowiedzieć, nie jest to rekordowa kwota, za którą sprzedane zostały grunty wystawione do przetargu przez Agencję Nieruchomości Rolnych. W okolicach Strzelina kwoty za hektar osiągają do 90 tys. zł. Jak mówi nasza rozmówczyni, samo rozstrzygniecie przetargu to jeszcze nie sprzedaż. Następuje ona dopiero w momencie podpisania aktu notarialnego więc grunty te jeszcze nie są sprzedane, jedynie zostali wyłonieni kandydaci na nabywców.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here