Czy kochasz Jezusa?

66

Nowy czasPiotr przewodnikiem w wierze

Papież skierował do nas takie słowa: „Odnowa Kościoła dokonuje się także przez świadectwo, jakie daje życie wierzących: poprzez samo swoje istnienie w świecie chrześcijanie są faktycznie powołani, aby rozjaśniać Słowo prawdy, jakie pozostawił nam Pan Jezus”. Świadectwo słowa staje się w ten sposób kolejnym już probierzem jakości naszego chrześcijańskiego życia. W ewangelii opisane jest kolejne spotkanie Jezusa Zmartwychwstałego z apostołami. Ma ono związek z przekazaniem Piotrowi najwyższej władzy pasterskiej (J 21,1-19). Od tego wydarzenia Piotr i jego następcy będą mieli przewodzić w rozpoznawaniu Jezusa przez kolejne pokolenia chrześcijan. Rozpoznanie obecności Pana w świecie nie zależy jednak wyłącznie od wzroku, ani od fizycznych zdolności człowieka, ale od wewnętrznej dyspozycji, od otwarcia się na świat Bożych możliwości, który zwyczajnie przekracza ludzkie wyobrażenia. Obecność zmartwychwstałego Jezusa jest zasłonięta, pełna zagadek, ale rzeczywista. On jest blisko swoich uczniów. On jest zawsze. Potrzeba jedynie wiary i przyzwolenia ze strony człowieka, by mógł się objawić i działać z całą swoją mocą.

 

Moc Bożego Słowa

W bliskiej relacji do opisu ukazania się Zmartwychwstałego nad Jeziorem Galilejskim znajduje się fragment z Dziejów Apostolskich, w którym na pierwszym planie rozbrzmiewają słowa apostoła Piotra: „Trzeba bardziej słuchać Boga, niż ludzi!” (Dz 5,29). Apostołowie doświadczają pierwszych prześladowań ze względu na głoszone świadectwo o zmartwychwstaniu Tego, którego Żydzi ukrzyżowali na Golgocie. Mają do wyboru, albo zamilknąć i otrzymać od świata «święty spokój», albo narazić się światu i głosić zbawienie w Jezusie Chrystusie. Wcześniej uczniowie byli świadkami cudownego połowu ryb, którego dokonali «na słowo Jezusa». W ten sposób ich Mistrz uwiarygodnił swą misję i boską tożsamość. Apostołowie wiedzieli, że jest tylko jedno źródło życia, i że ono wypływa z przebitego boku Chrystusa. W obliczu tego, czego sami doświadczyli, nie mogą milczeć, nie mogą odwrócić się od prawdy. Oni czują się zobligowani do posłuszeństwa tylko i wyłącznie Bogu, Jego słowu i woli. Wiedzą, że dla nich i dla całego świata nie ma innej drogi do zbawienia. Również dzisiaj trzeba jasno opowiedzieć się za Jezusem. Trzeba znaleźć właściwą odpowiedź na pytanie Jezusa skierowane do każdego z nas: Czy kochasz mnie?

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here