Jezu, ufam Tobie

54

Ojcze naszNowy Lud Boży

Św. Jan w Apokalipsie poucza, że tak jak niegdyś Izrael, tak teraz Kościół stał się ludem Boga przejmującym zadania tamtego narodu. Stało się to za pośrednictwem Jezusa i dzieła Jego odkupienia. Jezus ma godność kapłańską i królewską, jest wieczny i transcendentny. Przychodzi do swoich uczniów, aby umocnić ich w nowej sytuacji. Pokazuje im swoje rany. Łatwo jest przyjąć takiego Jezusa. Trudniej na pewno uwierzyć, że on żyje, z samego tylko przepowiadania. Dlatego tutaj nabierają sensu słowa Jezusa skierowane do apostoła Tomasza: „Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.

 

Święto Miłosierdzia

Pierwsza niedziela po Wielkanocy, czyli II Niedziela Wielkanocna, zwana jest obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał ją do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła. Inspiracją  dla ustanowienia  tego święta  było pragnienie  Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dzienniczek 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego.  Która dusza  przystąpi  do  spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here