Docieplenie dwóch szpitalnych budynków

49

Audytorzy przeprowadzający w marciu ubiegłego roku kontrolę w trzebnickim szpitalu, wykazali, że istnieje możliwość zastosowania oszczędności finansowych w obiekcie. Byłoby to możliwe m.in dzięki przeprowadzeniu remontu dwóch budynków, które przeszłyby termomodernizację. Dzięki temu znacznie obniżyłby się koszty związane z ogrzewaniem.

Niedawno szpital wraz ze starostwem wystąpił o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego, w wysokości 1 mln zł, przy szacunkowej wartości zadania w wysokości 1 mln 90 tys.500 zł. Jeżeli projekt zostałby zaakceptowany, wówczas prowadzone zostałyby prace termomodernizacyjne, obejmujące: docieplenie ścian zewnętrznych, w poziomie piwnic i powyżej w budynku głównym. Ponadto wymianę stolarki

okiennej i drzwiowej w budynku replantacji. W obu budynkach dodatkowo zamontowano by kolektory słoneczne. Termin realizacji zadania wyznaczono między lipcem 2013 a grudniem 2014 r. Obecnie wnioskodawcy – szpital i starostwo powiatowe czekają na rozstrzygnięcie złożonego wniosku.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here