„Żmigrodzki Maraton Na Raty” już w niedzielę

96

biegZawody odbywać  się będą raz w miesiącu. Pokonanie wyznaczonej trasy w okresie 12 miesięcy będzie równało się z przebiegnięciem pełnego maratonu (42 km 195 m). Zakończenie całorocznego cykl u biegów nastąpi w miesiącu lutym 2014, na którym wręczone zostaną nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz w klasyfikacji generalnej. Głównym celem imprezy jest propagowanie zdrowego stylu życia i możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu.  Uzyskiwane podczas biegów wyniki są bardzo istotne ale nie najważniejsze. Impreza ta ma pomóc nam wszystkim w aktywności ruchowej, integrując przy okazji społeczno ść naszej gminy. Zapisy do udziału w dniu zawodów, wcześniej można pobrać i wypełnić   ze strony ZPK Żmigród  kartę zawodnika i podpisać oświadczenie. W imieniu niepełnoletnich kartę i oświadczenie podpisuje rodzic lub prawny opiekun. Szczegóły w regulaminie biegu. Patronat nad imprezą objął Burmistrz Gminy Żmigród Robert Lewandowski.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here