Być solą ziemi

67

Szukamy źródłaJakie treści niosą ze sobą te dni? Jak przeżyć najlepiej tajemnice wiary, które będzie okazja teraz uobecnić?

 

Triduum Paschalne

Każdy z nas lubi czas wyjątkowy, świąteczny. Potrzebujemy tego, aby odpocząć, zatrzymać się w codziennym biegu. Każda Msza św., a zwłaszcza liturgia Świętego Triduum Paschalnego, odnosi nas do wydarzeń najważniejszych w religii chrześcijańskiej: męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Jednak nie na samym przypominaniu polega przeżywanie tych wydarzeń. W szczególny sposób mamy możliwość uobecniać to, co wydarzyło się dwa tysiące lat w Jerozolimie. Mamy wtedy możliwość również przezwyciężyć śmierć i wraz z Chrystusem zmartwychwstać. Stąd też ta najświętsza z liturgii jest tak pełna gestów i symboli, które prowadzą do nowego życia. Liturgia Świętego Triduum Paschalnego jest jedną całością. O jedności poszczególnych celebracji świadczy to, że czwartkowa i piątkowa liturgia nie kończą się błogosławieństwem. Następuje ono dopiero po Wigilii Paschalnej, czyli po nocnej Liturgii zakończonej procesją i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Chociaż Triduum Paschalne trwa jeszcze dłużej, bo aż do Nieszporów Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego w Niedzielę Wielkanocną wieczorem – czyli trzy pełne doby (Triduum oznacza trzy dni).

 

Liturgia a życie

Jednym z najpiękniejszych darów, które Bóg dał człowiekowi, jest możliwość przeniesienia tego, co się przeżywa w liturgii do codziennego życia. Chrystus, przenikając granice przestrzeni i czasu zaprasza i zabiera swoich bliskich do siebie. Liturgia zanurza się wówczas w wieczność poprzez śpiew, muzykę, piękno szat i gestów liturgicznych, przez woń kadzidła. Najważniejsze jednak jest to, że przez tajemniczy sakrament wierni wraz z aniołami i świętymi biorą udział w niebiańskiej, wiecznej liturgii. To paradoks, że poprzez ziemskie piękno dzięki dobroci Boga możemy spotkać to, co nieziemskie. Prawdziwa liturgia zawsze przenika i zmienia życie. Siostra Nulla, karmelitańska poetka opisała w jednym zdaniu istotę tego doświadczenia: Msza się skończyła, msza się zaczyna. Powinno to się zrealizować właśnie poprzez Liturgię Triduum Paschalnego. Niech udział w tych uroczystościach pomaga nam dostrzegać dobroć Boga w naszym codziennym życiu.

 

 

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here