Wyniki konkursu matematycznego Ratamaga

529

W konkursie, którego celem jest rozwijanie zainteresowań matematycznych młodzieży, upowszechnianie wiedzy z przedmiotu i wykrywanie uzdolnionej młodzieży, a także stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia i porównania posiadanego poziomu wiadomości i umiejętności matematycznych, wzięło udział 19 uczniów z siedmiu gimnazjów naszego powiatu: Publicznego Gimnazjum w Pęgowie, Gimnazjum w Zespole Szkół w Zawoni, Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Henryka  Sienkiewicza w Prusicach, Powiatowego Gimnazjum w Powiatowym Zespole Szkół  im. Jana Pawła II w Żmigrodzie, Powiatowego Gimnazjum  Sportowo – Językowego w Trzebnicy oraz Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie.

Oto najlepsi w poszczególnych grupach wiekowych:

Klasy I:

1.(ex aequo) Kinga Długosz  –  Powiatowe Gimnazjum  Sportowo – Językowe w Trzebnicy

Karolina Jadach – Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie

3. Jakub Wcisło – Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół im. Henryka  Sienkiewicza w Prusicach

 

Klasy II:

1. Wojciech Poprawa – Powiatowe Gimnazjum  Sportowo – Językowe w Trzebnicy

2. Karolina Zazulczak –  Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie

3. Monika Gurkowa  – Powiatowe Gimnazjum w Powiatowym Zespole Szkół  im. Jana Pawła II w Żmigrodzie

Klasy III:

1. Sebastian Jezierski – Powiatowe Gimnazjum  Sportowo – Językowe w Trzebnicy

2. Andrzej Budzyń  – Powiatowe Gimnazjum w Powiatowym Zespole Szkół  im. Jana Pawła II w Żmigrodzie

3. Martyna Majda  – Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół im. Henryka  Sienkiewicza w Prusicach

Największą łączną liczbę punktów i puchar przechodni zdobyło Powiatowe Gimnazjum  Sportowo – Językowe w Trzebnicy.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here