Będzie nowe liceum w Żmigrodzie!

52

Informację otrzymaliśmy od nauczyciela języka niemieckiego z Gimnazjum im. Macieja Rataja, Roberta Kolebuka. Nowinę potwierdziliśmy u burmistrza Żmigrodu, Roberta Lewandowskiego. Jak mówi germanista, liceum będzie kontynuacją innowacji językowych wprowadzonych w gimnazjum na wyższym poziomie. Składaliśmy wnioski, aby stworzyć w szkole nowe możliwości. – Zostanie utworzona klasa o profilu matematyczno- językowym, gdzie wprowadzimy innowacyjne metody nauczania. Inicjatorką tego pomysłu była dyrektorka szkoły Katarzyna Lech, która konsultowała swoje pomysły z moją skromną osobą. Pozytywna opinię na temat takiego rozwiązania wyraziła także rada pedagogiczna naszej szkoły – tłumaczy nasz rozmówca. O tym, dlaczego szkole po tylu latach udało się uzyskać zgodę na utworzenie liceum, będziemy pisać w następnych numerach.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here