Jak zorganizować ruch przy przedszkolu?

121

Ostatniego dnia lutego, w Szkole Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich odbyło się spotkanie w sprawie zmiany organizacji ruchu pod największym przedszkolem w gminie. W zebraniu zainicjowanym przez rodziców dzieci uczestniczyli: burmistrz Sławomir Błażewski, Andrzej Małkiewicz – kierownik wydziału inwestycji i remontów, Marek Ciechanowicz, inspektor ds. dróg gminnych, a także dyrektorka przedszkola Jadwiga Dobosz, wicedyrektorka Mieczysława Żuk, rodzice dzieci i mieszkańcy okolicznych ulic.

Na początku spotkania burmistrz zaznaczył, że w mieście znajduje się kilka obiektów użyteczności publicznej, które w pewien sposób są uciążliwe dla mieszkańców okolicznych posesji. – Jeśli chodzi publiczne przedszkole, to należy pamiętać, że jest ono położone w strefie ochrony konserwatorskiej i na każdy podział działki musimy mieć zgodę konserwatora.

W imieniu rodziców, problem przedstawiła przewodnicząca rady rodziców – Joanna Rychter: – Kiedy codziennie odwozimy dzieci, na ul. Sikorskiego jest bardzo dużo samochodów. Auta wjeżdżające od strony ul.  kard. Wyszyńskiego parkowane są po prawej stronie. Rodzice wysadzają dzieci z samochodów, przechodzą przez ulice na drugą stronę i idą chodnikiem w kierunku przedszkola. Niestety, kiedy po jednej stronie są zaparkowane samochody, to dwa kolejne jadące w przeciwnych kierunkach muszą wymijać się tak, że jeden z nich wjeżdża na chodnik. Dlatego też, chcielibyśmy, aby ul. Sikorskiego była ul. jednokierunkową z wjazdem od ul. Żeromskiego w kierunku ul. Wyszyńskiego.

Mieszkańcy okolicznych ulic (za wyjątkiem jednego oborniczanina) nie chcieli zgodzić się na takie rozwiązanie. Ich zdaniem, dla nich jako mieszkańców byłoby o bardzo uciążliwe i musieliby robić dodatkowe kilometry, aby dojechać do swoich domów. Wiele osób spośród zabierających głos wskazywało, że rodzice chcę podjechać pod samą bramę wejściową do przedszkola, przy okazji zastawiając wyjazdy okolicznym mieszkańcom, a w dodatku parkują na samych skrzyżowaniach. Ostro protestowała również właścicielka sklepu Rodar. Jak mówiła, z jej badań, które przeprowadziła rozmawiając przez dwa tygodnie ze swoimi klientami, wynika, że gdyby ul. Sikorskiego stała się jednokierunkową, straciłaby około 70 proc. klientów i od razu musiałaby zwolnić połowę ze swojej 30-osobowej załogi. Inny mieszkaniec zauważył, że problemu z parkowaniem nie byłoby, gdyby władze miasta wcześniej pomyślały o parkingu: – Obserwowałem, co przez ostanie lata się tu działo, jeśli chodzi o zagospodarowanie terenu. Naprzeciw przedszkola była działka, którą można był przeznaczyć na parking, jednak miasto sprzedało ją na działkę budowlaną. Tuż obok przedszkola również była działka, na której pojawił się dom, a można było na niej wygospodarować kilkanaście miejsc do parkowania.

Również propozycja czasowego, w godzinach szczytu, np. od godz. 7.30 do 8.30 i od 15 do 16, uczynienia ul. Sikorskiego ulicą jednokierunkową nie spotkała się z przychylnością mieszkańców. Ci ostatni zaproponowali, aby rozebrać mur oddzielający przedszkole od chodnika, przesunąć w głąb terenu ogrodzenie, a także chodnik i przy ulicy, kosztem placu zabaw dla dzieci, wydzielić miejsca parkingowe. Jak tłumaczył burmistrz, takie rozwiązanie może być bardzo czasochłonne, a także kosztowne, ponieważ na każdą ingerencję w teren zgodę musi wyrazić konserwator zabytków; trzeba byłoby również zmienić miejscowy plan zagospodarowania terenu. Jadwiga Dobosz przyznała, że z ciężkim sercem odda plac zabaw, na którym bawi się nawet 200 dzieci uczęszczających do placówki, ale jeśli będzie to konieczne, a miasto pokryje koszty przeniesienia placu, to na takie rozwiązanie się zgodzi.

Po ponadgodzinnej, merytorycznej rozmowie Sławomir Błażewski zaproponował, aby działać dwutorowo: po pierwsze czynić starania, aby wydzielić parking z placu zabaw przy przedszkolu, a do czasu załatwienia wszelkich formalności,  na fragmencie ul. Sikorskiego ustawić zakaz zatrzymywania się i w ten sposób stworzyć „mijankę” aby samochody nie musiały wjeżdżać na chodnik, a rodzice będą parkować również na okolicznych ulicach, tak aby zmniejszyć ruch na Sikorskiego.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here