Józef Oleksy w Żmigrodzie

410

oleksyGość już na wstępie zapowiedział, że dla niego najważniejsze są wypowiedzi i pytania obecnych na sali, ale dla zachęty podzieli się swymi uwagami dotyczącymi życia politycznego w kraju i w SLD.

Już wstępne zdania wskazywały, że będzie koncentrował się na stosunkach międzyludzkich i atmosferze, jaka istnieje wśród obywateli. Mówił m.in., że dzisiejszy postęp techniczny i informacyjny miast zbliżać ludzi oddala. Kontakty odbywają się na odległość. Duchowość osobnicza miast zamiast rozwijać się, kurczy się. Internet jest śmietnikiem kulturalnym. Nam wydaje się, że znajdziemy w nim samo dobro, a znajdujemy też cały śmietnik.

Sojusz jest za postępem we wszystkich dziedzinach życia, a ten rozpoczyna się już w przedszkolach, w naszych głowach. Wiedza, oświata jest gwarantem naszego dojścia do przodujących krajów świata, do wysokiego standardu życia. Nauka i jej zdobywanie winna być radością życia, a nie męka i ciężarem. A nasze mamy uważają, że dzieci rozpoczynające naukę w szkołach od 6 lat, to pozbawianie dzieci dzieciństwa. Inne kraje ten proces kształcenia od dawna prowadzą tak, że już 3 – latki zaczynają rozumieć świat. Stąd nasza oświata musi ulec radykalnej zmianie.

Kilka uwag poświęcił nauce mówiąc, że w ostatnich latach oddala się ona od najlepszych. Kiedyś byliśmy w trzydziestce na świecie, a obecnie już w siedemdziesiątce.

Druga część wystąpienia koncentrowała się na naszych relacjach ekonomicznych ze światem i Europą. Tę część wystąpienia możne sprowadzić do kilku tez: 1.Wprowadzenie euro winno nastąpić, kiedy będzie to najbardziej korzystne dla naszego kraju. Oleksy zgadza się widzeniem tej sprawy przez rząd. 2. Pomoc europejska winna być wykorzystana na działania prorozwojowe, na tworzenie warunków pod rozwój gospodarczy. Autostrady i chodniki nie załatwiają sprawy. 3. W gospodarce musimy przywrócić możliwość rozwoju naszego, narodowego przemysłu, naszych polskich specjalizacji.

Druga część spotkania miała charakter pytań i odpowiedzi. Pierwsze pytania dotyczyły sytuacji w SLD. Mowa była o tym, że tylko jedność lewicy zagwarantuje jej wpływ na losy kraju i możliwość rządzenia. Gość potwierdził, że osobiście wraz z grupą kolegów przygotowuje na maj kongres lewicy w bardzo szerokim zakresie, dla wypracowania podstawowych zadań i kierunków działania. Już pod koniec spotkania do głosu doszła pani, którą zaczęła od egzaminu gościa z jego osobistych postaw. Były pytania: czy jest patriotą, czy jest dumny, że jest Polakiem, czy zgadza się, że telewizja Trwam nie dostała koncesji na cyfrę itp. Gość odpowiedział spokojnie i zwyczajnie, że jest Polakiem i z tym jest mu dobrze, a patriotą jest ten, kto nie mówi, że jest patriotą, ale pracuje na rzecz rozwoju kraju., że każdy nadawca ma prawo być jednako traktowany przy podziale kanałów, jeśli spełnia wszystkie wymogi, jakie są dla jego uzyskania stawiane itp. Sala przy tych pytaniach reagowała głośno, wskazując na zmianę tematyki spotkania. Gość zwrócił sali uwagę mówiąc, że każdy i na każdy temat ma prawo z nim rozmawiać.

Po dwuch godzinach gość odjechał do Wrocławia.

3 KOMENTARZY

  1. No cóż, jaka gazety tacy piszący. Szkoda tylko, że ten artykuł o zamknięciu gazety, to tylko żart prima- aprilisowy. Wielka szkoda.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here