1 mln zł na ratowanie pocysterskiego zabytku

117

Przypomnijmy, że w sierpniu ubiegłego roku rozpoczął się remont dachu trzebnickiego klasztoru. Obejmował: stabilizację i wymianę zniszczonych elementów drewnianej konstrukcji dachu oraz wzmocnienia elementów zniszczonych, przemurowania uszkodzonych kominów, wymianę elementów pokrycia dachowego, opierzeń i obróbek, wykonanie nowej instalacji elektrycznej. Nową konstrukcję zabezpieczono od niszczenia przez grzyby, pleśnie czy ogień. Mimo olbrzymiego zakresu prac I etap remontu został skończony terminowo, w grudniu 2012 r. W trakcie realizacji ujawniły się prace dodatkowe zwiększające zakres i koszt zadania. Wykonanie pełnego zakresu prac nie byłoby możliwe bez dodatkowego wsparcia finansowego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 150 tys. zł.

Dzisiaj Kongregacja stoi przed kolejnym wyzwaniem – drugim etapem remontu dachu, obejmującym środkową część skrzydła północnego – użytkową część poddasza, zlokalizowaną nad muzeum klasztornym. Remont obejmował będzie poddasze i dach z lukarnami oraz wydzielenie p. pożarowe stropu nad muzeum klasztornym i klatki schodowej zlokalizowanej w skrzydle północnym. Otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na ten cel, kwotę w wys. 1 mln zł. Prowadzimy rozmowy o przyznanie darowizn z innymi Fundacjami. Złożyliśmy wnioski z prośbą o pomoc do Burmistrza Gminy Trzebnica oraz do Urzędu Marszałkowskiego. Według sporządzonego operatu wartość tego zadania pochłonie 1 mln 800 tys. zł. Brakuje nam 800 tys. dlatego bardzo proszę o pomoc ludzi dobrej woli, liczy się każda podarowana złotówka – powiedziała nam Krystyna Klamińska, prezes Fundacji dla Ratowania Klasztoru św. Jadwigi Śląskiej By służyć”, powołanej do ratowania pocysterskiego zabytku.

Remont całego dachu klasztoru o pow. ok. 1 ha. to koszt rzędu kilkunastu milionów złotych.

To bardzo czasochłonny proces, który potrwa z pewnością jeszcze kilka lat.

Możemy zdradzić, że Siostry Boromeuszki, podobnie jak w ubiegłym roku, zorganizują w ogrodach klasztornych Majówkę – impreza zaplanowana jest na 18 maja. Natomiast w ostatnim tygodniu lipca odbędą się drugie Warsztaty Naukowe. Osoby zainteresowane tematyką dziedzictwa cysterskiego będą mogły wziąć nieodpłatny udział w spotkaniach i seminarium organizowanych przez wybitnych znawców kultury cysterskiej – naukowców z kilku polskich uczelni.

 

Osoby zainteresowane wsparciem działań ratujących pocysterski klasztor św. Jadwigi Śląskiej proszone są o datki na utworzone konto bankowe:

Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza

ul. Ks. Dz. W. Bochenka 30

55-100 Trzebnica

Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

08 9591 0004 2001 0000 1964 0103

 

2 KOMENTARZY

  1. siostry powinny się bardziej otworzyc dla społeczeństwa … mieszkam długo w Trzebnicy ale dla przykładu żadnej z nich nie kojarzę z twarzy – nie wiem co robia, czym się zajmują, jak mieszkają . Jak w takiej sytuacji mam miec ochotę aby je wspomagac ? , tym bardziej, że jest wielu potrzebujących wsparcia . Organizacja raz do roku majówki tego nie zmieni .

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here