Zaproszenie do wielkanocnych stołów

617

Jak deklarują organizatorzy: Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie „Okolice”, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Osolinie, OOK oraz Gospodarstwo Agroturystyczne „Malta”, wystawa ma na celu propagowanie i podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi, upowszechnianie zwyczajów regionalnych i przykazywanie ich z pokolenia na pokolenie. Udział w niej mogą wziąć sołectwa, wiejskie organizacje społeczne, stowarzyszenia, a także inne  instytucje, które przygotowują nakrycie stołu wielkanocnego, w którym zawarte będą: symbole świąteczne (m.in. koszyczki, palmy, pisanki), wielkanocne dekoracje stołu lub  produkty, potrawy i prace rękodzielnicze związane z tradycją wielkanocną. Podczas wystawy zostanie także rozegrany konkurs na  na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Jak zapewniają organizatorzy, komisja konkursowa przyzna pięć wyróżnień za stoły i jedno za palmę. Pozostali uczestnicy wystawy otrzymają nagrody za udział w wystawie.

Imprezą towarzyszącą wystawie ma być jarmark wielkanocny, na którym będą sprzedawane  artykuły dekoracyjne, wyroby rzemiosła artystycznego, rękodzieła oraz produkty na stół wielkanocny.

Zainteresowani udziałem w wystawie, konkursie lub jarmarku powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.oborniki-slaskie.pl i przesłać pod adresem koordynatora: Krystyna Maśkiewicz, Osolin, ul. J. Piłsudskiego 21, 55-120 Oborniki Śląskie, tel. 71 310 62 36, e-mail: m.maskiewicz@interia.pl  do 1 marca br.

Patronat nad wystawą objęli: starosta powiatu trzebnickiego oraz  burmistrz  Obornik Śląskich.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here