Będzie gimnazjum dwujęzyczne

110

O tym, że w Obornikach Śląskich ma powstać gimnazjum dwujęzyczne pisaliśmy już kilkakrotnie. Jak większość tego typu inicjatyw ma zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników. Gimnazjum to ma powstać przy Liceum Ogólnokształcącym. Podczas sesji radny Waldemar Wysocki wnosił o zdjęcie uchwały dotyczącej powstania tego gimnazjum z obrad sesji, jednak bezskutecznie. Ponadto radny Mariusz Szkaradziński odczytał wszystkim stanowisko dyrektorów szkół gminnych w Obornikach Śląskich, którzy poprosili go jako przewodniczącego komisji oświaty o odczytanie tego stanowiska na sesji. Uchwała ta pomimo tego iż już kilkakrotnie była omawiana nadal wywołała wiele emocji. Radni przede wszystkim mieli pretensje o to, że o powstaniu Gimnazjum Dwujęzycznego w Obornikach Śląskich dowiedzieli się z naszej gazety, a nie od zarządu. Starosta Robert Adach tłumaczył się, że informacja ta wyciekła do mediów najprawdopodobniej ze strony internetowej szkoły, a on, na to już nie miał wpływu. A ponieważ uchwała była omawiana wcześniej na różnych spotkaniach, przewodniczący rady Marek Koliński, szybko zakończył powstającą dyskusję, tłumacząc tym, że temat ten był omawiany już wiele razy. Następnie poprosił radnych o przegłosowanie uchwały. Została podjęta przy 9 głosach na tak i 8 wstrzymujących się. W związku z tym, od 1 września 2013 r. w Powiatowym Zespole Szkół im. Władysława Reymonta w Obornikach Śląskich powstanie Gimnazjum Dwujęzyczne w Obornikach Śląskich, na podbudowie programowej szkoły podstawowej. W uzasadnieniu do tej uchwały można przeczytać, że: „Władze Powiatu Trzebnickiego odpowiadając na zapotrzebowanie młodzieży i ich rodziców planują z dniem 01 września 2013 roku utworzyć gimnazjum dwujęzyczne. Będzie to bezobwodowe gimnazjum, które funkcjonować będzie w Powiatowym Zespole Szkół im. Władysława Reymonta w Obornikach Śląskich przy Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Holteia w Obornikach Śląskich ul. Wrocławska 18. W gimnazjum tym, oprócz realizacji programu nauczania będzie kształcenie uczniów w zakresie rozszerzonym z języka angielskiego, oraz dwóch do czterech przedmiotów nauczanych częściowo po angielsku. Założenie gimnazjum dwujęzycznego, to krok do umocnienia Powiatu Trzebnickiego na mapie ośrodków oświatowych z poszerzoną ofertą edukacyjną dla absolwentów szkół podstawowych z gmin całego powiatu, zainteresowanych pogłębioną nauką języka angielskiego. Gimnazjum dwujęzyczne korzystnie uzupełni sieć szkół publicznych w Powiecie Trzebnickim”. Całość uzasadnienia zamieścimy na naszej stronie internetowej.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here