Starosta rozdał stypendia

284

11110Podczas uroczystości oprócz stypendystów pojawili się także starosta Robert Adach, naczelnik wydziału oświaty w starostwie Wojciech Wróbel, dyrektorzy szkół oraz uczniowie. Imprezę umilił koncert w wykonaniu uczniów z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy, który nawiązując do zbliżających się Walentynek, poświęcony został tematyce miłosnej. W przerwie pomiędzy kolejnymi występami starosta wraz z dyrektorami poszczególnych szkół wręczyli uzdolnionym uczniom stypendia.

Oto wykaz uczniów, którym przyznano Stypendium Starosty na rok szkolny 2012/2013

Joanna Smektała, kl. 2, Powiatowe Gimnazjum Sportowo- Językowe w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 Trzebnicy;

Magdalena Borowiec, kl. 2 , Liceum Ogólnokształcące w  Powiatowym Zespole Szkół nr 1 Trzebnicy;

Agnieszka Bardzyńska, kl. 3, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Trzebnicy;

Andżelina Grzyb, kl. 4, Technikum w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 Trzebnicy;

Natalia Maruda, kl. 3, Liceum Profilowane w  Powiatowym Zespole Szkół nr 2 Trzebnicy

Magdalena Ługowska, kl. 4, Technikum w  Powiatowym Zespole Szkół w Obornikach Śląskich;

Magdalena Szemiel, kl. 3, Liceum Ogólnokształcące w  Powiatowym Zespole Szkół w Obornikach Śląskich;

Klaudia Maria Lewandowska, kl. 2, Technikum  w  Powiatowym Zespole Szkół w  Żmigrodzie;

Oliwia Sawicka, kl. 2, Liceum Ogólnokształcące w  Powiatowym Zespole Szkół w  Żmigrodzie;

Andrzej Budzyń, kl. 3, Powiatowe Gimnazjum w  Powiatowym Zespole Szkół w  Żmigrodzie;

Sylwia Stępień, kl. 2, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w  Powiatowym Zespole Szkół w  Żmigrodzie;

Aleksandra Kreczmer, Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Żmigrodzie;

Aleksandra Miętus, Gimnazjum w Zespole Szkół Specjalnych w Żmigrodzie;

Kamila Szypuła, Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Specjalnych w Żmigrodzie;

Paweł Judziński, Zespół Rewalidacyjno -Wychowawczy;

Wiktoria Adamska, kl. 4, Szkoła Podstawowa w  Powiatowym Zespole Specjalnych Placówek Szkolno- Wychowawczych w Trzebnicy;

Mateusz Miszczuk, kl. 2, Gimnazjum w Powiatowym Zespole Specjalnych Placówek Szkolno- Wychowawczych w Trzebnicy;

Marta Palińska, kl. 2, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Powiatowym Zespole Specjalnych Placówek Szkolno- Wychowawczych w Trzebnicy;

Patrycja Hajduk, Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Powiatowym Zespole Specjalnych Placówek Szkolno – Wychowawczych w Trzebnicy.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here