Uczniowie zwiedzali redakcję

51

Uczniowie, pod opieką nauczycielki Doroty Kozłowskiej odwiedzili redakcję NOWej gazety trzebnickiej, w środę 6 lutego, w czasie swych ferii. Celem spotkania było zapoznanie się ze specyfiką pracy dziennikarskiej. Młodzież mogła zobaczyć poszczególnymi etapamy powstawania gazety. Na początku o pracy sekretariatu opowiadała, nasza koleżanka Ewelina. Uczniów interesowało m.in. to, w jaki sposób rozdzielane są tematy, z jakimi problemami najczęściej dzwonią czytelnicy, jaki mamy kolportaż i co robimy ze zwrotami.

Następnie goście przeszli do pokoju dziennikarzy, gdzie redaktorki opowiadały o specyfice swej pracy. Dowiedzieli się m. in. o tym, jak dziennikarze zbierają informacje, o czym najczęściej chcą z nami rozmawiać Czytelnicy, jak później spisujemy zebrane informacje i jak wygląda skład gazety.

Kolejną częścią wycieczki było spotkanie w pokoju wydawców NOWej gazety, w którym co tydzień, we wtorki odbywają się także nasze kolegia redakcyjne. Także tutaj prowadzono ożywioną dyskusję, podczas której omówiono historię powstania naszej gazety, a także dyskutowano na temat stałych rubryk. Na zakończenie uczniowie otrzymali nasze kalendarze na 2013 r. i najnowszy numer NOWej.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here