Najtaniej za śmieci w Prusicach

207

Przypomnijmy, że prusiccy radni raz już głosowali nad przyjęciem uchwał „śmieciowych”.  Za „pierwszym podejściem” odrzucili jednak wszystkie projekty i postanowili poczekać na stawki, jakie zaproponuje wojewoda dolnośląski. Jak powiedział nam burmistrz Prusic Igor Bandrowicz, wspólnie z radnymi podjął przed ostatnią sesją decyzję, żeby nie czekać na wyliczenia wojewody dolnośląskiego, tylko samemu podjąć stosowne uchwały. Co wpłynęło na takie stanowisko burmistrza,  tego nam nie zdradził, ale stawki przyjęte przez radnych są najniższe z zadeklarowanych przez gminy w naszym powiecie.

W myśl podjętych uchwał, mieszkańcy gminy Prusice będą uiszczać opłaty za śmieci na konto UMiG raz na dwa miesiące, w terminie do 10 każdego miesiąca i będzie się to odbywać bez wezwania. Radni ustalili, że podstawą naliczania  „podatku śmieciowego” będzie ilość osób zamieszkująca dane gospodarstwo domowe. Mieszkańcy gminy zapłacą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w wysokości 16 zł miesięcznie, jeśli zadeklarują, że będą oddawać odpady mieszane i o połowę mniej, jeśli będą segregować śmieci (czyli w sposób selektywny).

Śmieci zmieszane, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytworzone przez właściciela nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej odbierane będą raz w tygodniu, natomiast odpady zbierane w sposób selektywny, odbierane będą z następującą częstotliwością: papier i makulatura raz na dwa miesiące; tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – raz w miesiącu; szkło, w tym bezbarwne oraz kolorowe – raz w miesiącu; metale – raz na dwa miesiące; odpady ulegające biodegradacji  – raz w miesiącu; zużyte baterie i akumulatory  – raz na 6 miesięcy; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także meble i inne odpady wielkogabarytowe – 2 razy w roku; odpady budowlane i rozbiórkowe – według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku; zużyte opony – 2 razy w roku, a przeterminowane leki i chemikalia – raz na 2 miesiące. Informacje dotyczące lokalizacji punktów selektywnej zbiórki oraz dni i godziny ich funkcjonowania dostępne będą na stronie internetowej gminy Prusice: www.prusice.pl.

Po zakończeniu głosowań, oficjalne pismo do radcy prawnego, w imieniu radnych, złożył Robert Kawalec. Radni chcieli się dowiedzieć, czy będą mogli zastosować jakiś system zniżek czy bonifikat dla rodzin wielodzietnych.

Burmistrz Igor Bandrowicz podkreślił, iż nadal ma nadzieję na to, że uda się uruchomić składowisko w Marcinowie na potrzeby Trzebnicy, Prusic i innych zainteresowanych. – Nie możemy również zagwarantować, że opłata za wywóz nieczystości będzie taka jak zakładamy. Koszty jakie poniosą mieszkańcy zweryfikuje przetarg, który ogłosimy już niedługo. 

16 zł zapłacą mieszkańcy, którzy będą oddawać zmieszane śmieci i 8 zł w przypadku oddawania śmieci segregowanych

1 KOMENTARZ

  1. Jest inteligentny sposób aby wszyscy segregowali, nawet w budynkach spółdzielczych i ABY OPŁATA ZA ŚMIECI BYŁA NIEWYGÓROWANA – ale jakoś rady gmin, zarządy spółdzielni mieszkaniowych i grupy trzymające władzę udają że nic o tym sposobie nie wiedzą, wychodząc z założenia, że oni dobrze zarabiający i tak się „wyżywią” – szczegóły (na czym polega ta inteligentna selektywna zbiórka odpadów) na google.pl po wklejeniu hasła „jak płacić mniej za śmieci” oraz hasła „system eko ab” – można czytać a nawet oglądać…

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here