Prorok niemile widziany

80

Bądźmy uczniami ChrystusaPowołanie Proroka

Jeremiasz, zanim zaczął istnieć, został wybrany i powołany na proroka. Było to dla niego najwspanialszym darem łaski. Jego posłannictwo miało charakter uniwersalny – jest prorokiem dla narodów. A ponieważ jest młody i niedoświadczony – Bóg zapewnia go, że będzie stale z nim, szczególnie wtedy, gdy będzie musiał stawić czoło swym przeciwnikom. Bóg czyni go nawet „twierdzą warowną, kolumną ze stali i murem spiżowym” (Jr 1,17).  Słowo Boże wzmacnia w wierze wszystkich, którzy w ciągu wieków narażeni byli na sprzeciw tego świata. Dlatego  św. Paweł w swoim Liście do Koryntian przedstawia tzw. „Hymn o miłości”, ukazujący zasadnicze wartości, jakimi powinni kierować się prorocy, apostołowie oraz uczniowie Jezusa. Tylko wtedy uda się zrealizować swoje powołanie, jeśli będzie ono oparte na miłości.

 

Prorok odrzucony

Jezus też może być dla nas przykładem odrzucenia. Doświadczył tego już na początku swojej działalności w Nazarecie, w mieście gdzie się wychował  – w swojej ojczyźnie  (Łk 4,21-30). Współbracia Jezusa zbyt mocno zaślepili swój umysł i serce z powodu zazdrości, że jeden z nich, którego wcześniej dobrze znali, został wybrany do szczególnego zadania. Dzisiaj także nie jest łatwo głosić Słowo Boże. Tym bardziej, że w zmieniającym się świecie trzeba szukać nowych sposobów głoszenia Ewangelii., aby serca i umysły współbraci otworzyły się na dar wiary. Tym bardziej, że jest to dzisiaj zadanie już nie tylko dla „proroków”. Każdy z nas jest powołany i wybrany, aby głosić wielkie dzieła Boże swoim życiem. Każdy ma być „solą ziemi i światłem świata”. Nie ma nic wspanialszego, jak głosić miłość względem Boga i człowieka, bo przecież trwają „te trzy: wiara, nadzieja i miłość, z nich zaś największa jest miłość” (1 Kor 13,13).

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here