Cyfrowy skarbiec w bibliotece

65

bibliotekaBiblioteki publiczne w zakresie swojej działalności gromadzą dokumenty życia publicznego. Po każdej większej wystawie mieszkańcy przynosili prywatne dokumenty: druki, zdjęcia, kroniki, książki, związane z gminą Oborniki Śląskie. Te dokumenty były zabezpieczane, jednak niedostępne szerokiej rzeszy czytelników. Od trzech lat panie bibliotekarki skanują je i utrwalają na nośnikach cyfrowych oraz opracowują, tworząc zaczątek społecznego archiwum, które w przyszłości może być włączone do sieci Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej (CATL), wdrażanej w ramach Programu Rozwoju Bibliotek przez Ośrodek „Karta” – organizację pozarządową, zajmującą się m.in. dokumentowaniem i upowszechnianiem historii najnowszej Polski i Europy środkowo-wschodniej. Tym samym obornicka biblioteka staje się lokalnym centrum ocalania, pielęgnowania i upowszechniania dokumentów historii i miejscowej tradycji.

Organizatorki zapraszają oborniczan zarówno na wystawę, która będzie czynna co najmniej przez miesiąc, jak i do podzielenia się z innymi tą częścią historii, która jest w posiadaniu mieszkańców. Mogą to być fotografie osób, zdjęcia już nieistniejących budynków, afisze, plakaty, regulaminy, zarządzenia, obwieszczenia, kwity, mapy, plany itp. Dokumenty po zdigitalizowaniu zostaną zwrócone właścicielom lub, jeśli taka będzie ich wola, mogą pozostać w bibliotece, a ich kopie będą udostępniane tylko w takim zakresie, na jaki pozwolą posiadacze oryginałów. Biblioteka jest gwarantem pieczołowitego obchodzenia się z papierowymi skarbami.

„Chcemy pamiętać o naszej przeszłości, o naszych bliskich z dawnych czasów, o zdarzeniach, które z każdą chwilą zacierają się w pamięci i o faktach tych bardzo i tych mniej ważnych, ale już minionych. Zdjęcia wklejamy do albumów, dokumenty do skoroszytów, dyplomy oprawiamy w ramki. Te świadectwa przeszłości są rozproszone w różnych miejscach, niedostępne dla osób spoza wąskiego grona ich właścicieli. Tymczasem warto się podzielić wspomnieniami, bo tylko tak buduje się wspólną historię. Z archiwum będzie można czerpać informacje o różnych dziedzinach życia miasta i gminy” – czytamy w zaproszeniu na wystawę.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here