Zaktualizuj dane o ubezpieczeniu

52

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje już do Narodowego Funduszu Zdrowia dane, które zostały przesłane przez płatników składek w dokumentach ubezpieczeniowych. Błędne lub nieaktualne dane w bazach ZUS i NFZ po Nowym Roku mogą spowodować problemy podczas rejestrowania się do lekarza. Aby tego uniknąć zarówno ubezpieczeni, jak i płatnicy składek (m.in. pracodawcy) powinni  sprawdzić, czy do ZUS przekazano poprawne dane o ubezpieczonych, np. w zgłoszeniach i wyrejestrowaniach.

Ubezpieczeni powinni sprawdzić, czy przekazali swojemu płatnikowi składek informacje o członkach rodziny, niezbędne do złożenia prawidłowych zgłoszeń lub wyrejestrowań, a w szczególności o uzyskaniu tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. po podjęciu zatrudnienia, rejestracji jako osoba bezrobotna, rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, itp.), ukończeniu kształcenia przez pełnoletnie dziecko czy ukończeniu 26 lat przez dziecko, nawet jeśli nadal się kształci, chyba że posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innym traktowanym na równi.

W celu weryfikacji danych warto zarejestrować się na portalu pue.zus.pl i sprawdzić, czy dane zewidencjonowane na koncie w ZUS są poprawne. Ewentualne nieprawidłowości należy wyjaśnić przede wszystkim ze swoim płatnikiem składek.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here