(Prze)targ o opłatę śmieciową

102

Obniżone przez burmistrza od pierwotnie zakładanych stawek 25 i 15 zł, mogły być jeszcze niższe, ale radni koalicji odrzucili propozycję poprawek zgłoszonych przez radnego Janusza Szydłowskiego w imieniu klubu Trzebnica ponad Podziałami. Proponował on, żeby za odpady zmieszane płacić 15 zł miesięcznie od osoby, za segregowane – 9 zł, a emeryci oraz rodziny wielodzietne miałyby do zapłacenia tylko 7 zł.

W bardzo dziwny sposób zareagował na tę propozycję wiceburmistrz Jerzy Trela, który przez rok szefował zespołowi ds. wdrożenia w gminie Trzebnica nowego systemu gospodarki odpadami: zażądał od radnego danych

jakie ilości odpadów wziął do wyliczeń stawek, jakie opłaty w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, stawki za wywóz nieczystości, żeby – jak wyjaśnił – wiedzieć na jakiej podstawie te stawki wyliczył.

Jak wskazał w ripoście Szydłowski, wyliczenia zespołu odbiegają znacznie od podobnych wyliczeń innych gminy porównywalnych z Trzebnicą. Obaj panowie wdali się w utarczki słowne, by na koniec dojść do wniosku, że jedne i drugie „wyliczenia” są tylko szacunkiem, a ceny zweryfikują przetargi, jakie gminy ogłoszą dla firm odbierających. Mało tego, burmistrzowie musieli się jeszcze wytłumaczyć, w jaki sposób w ciągu niespełna trzech tygodni stawki z „kosmicznych” 25 i 15 zł spadły do porównywalnych z innymi 18 i 11 zł.

Marek Długozima stwierdził, że zespół zaproponował stawki wynikające z „czystych wyliczeń”, i że on już w momencie, kiedy je poznał, zapowiedział, że zaproponuje stawki znacznie niższe. Natomiast wiceburmistrz Trela wyjaśnił, że zostały one obliczone na podstawie ilości odpadów w roku 2012 i założenia, że w takim samym stopniu będą obecnie segregowane. Natomiast po wprowadzeniu poprawki do regulaminu czystości, można już założyć, że trzebniczanie będą dokładniej segregowali odpadki i przez to będą one tańsze. Ba, wiceburmistrz dodał, że opłata pod koniec roku może być jeszcze niższa, jeśli się okaże, że trzebniczanie będą jeszcze dokładniej segregowali, niż założyli to w styczniu szefowie urzędu.

Bez zrozumienia do tej wizji podszedł radny Zenon Janiak, który zaapelował, żeby już teraz założyć, że trzebniczanie będą segregować maksymalnie i rozpocząć od najniższych stawek. A jeśli okaże się że nie dają rady, pod koniec roku podnieść.

Ostatecznie głosami radnych koalicji odrzucono propozycję Trzebnicy ponad Podziałami i przyjęto – klubu Marka Długozimy.

Na wczorajszej sesji radni zatwierdzili także głosami koalicji nowe, wyższe taryfy za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków:

Metr sześcienny wody dla gospodarstw domowych będzie kosztował 3 zł netto (dotychczas 2,80 zł); na cele przemysłowe 4,49 zł/m sześc. (dotychczas – 4,20 zł).

Odprowadzenie metra sześciennego ścieków z gospodarstwa domowego  będzie kosztowało 3, 96 zł (dotychczas 3,70 zł); od odbiorców przemysłowych oraz ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi 6,10 zł/ m sześc. (dotychczas 5,70 zł)

Jednogłośnie radni przyjęli program Trzebnicka Rodzina 3+. Jest to program, za pomocą którego samorząd gminny ma otoczyć szczególnym wsparciem rodziny wielodzietne, m.in. poprzez zwiększenie dostępności ich członków do dóbr kultury, rekreacji i sportu zarządzanych przez gminne jednostki podległe.

Jak czytamy w programie Trzebnicka Rodzina 3+, rodziny, także zastępcze, mające na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do lat 18 lub 24 w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, będą mogły korzystać na preferencyjnych zasadach m.in. z dóbr kultury sportu i rekreacji np. 50 proc. zniżka przy zakupie biletów na trzebnicką pływalnię, lodowisko, a także na płatne imprezy kulturalne, w tym seanse filmowe; 50-proc zniżki za opłaty szczepień przeciw pneumokokom i meningokokom, 5 dodatkowych punktów przy rekrutacji do gminnych przedszkoli, zagwarantowanie bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej.

Szkoda tylko, że także w tym wypadku koalicja burmistrza nie posłuchała radnych opozycyjnych, którzy zaproponowali zwiększenie tych przywilejów, między innymi o rozszerzenie ulgowych szczepień. Podobnie jak w zdecydowanej większości dotychczasowych przypadków, także i na poniedziałkowej sesji radni Długozimy ani razu nie zabierali głosu…

2 KOMENTARZY

  1. Portal nowagazeta.pl http://nowagazeta.pl/2013/01/30192/ informuje, że w gminie Trzebnica obowiązywać będą stawki opłaty śmieciowej w wysokości 11 zł za odpady segregowane i 18 zł za zamieszane. A więc pierwszy sukces opozycji! Krytyczne opinie, które artykułowaliśmy głośno z Wojtek Wróbel i Robert Adach na temat poprzedniej propozycji burmistrza Długozimy (opłaty w wysokości 15 zł miesięcznie od osoby, która segreguje odpady oraz 25 złotych miesięcznie od osoby, która ich nie segreguje były radykalnie wyższe niż proponowane w innych okolicznych gminach) oraz praca posłów i senatorów nad zmianami ustawy o porządku i czystości w gminach w których od początku grudnia biorę udział, spowodowały zmianę decyzji burmistrza! Gratuluję radnym klubu Trzebnica Ponad Podziałami skuteczności w obronie mieszkańców!

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here