Dlaczego głosowałem przeciwko uchwale budżetowej zaproponowanej przez burmistrza Marka Długozimę?

51

Można powiedzieć, że stało się to już tradycją, iż w budżetach przygotowywanych przez obecnego burmistrza zbyt dużo środków przeznacza się na rzecz zbędne, błahostki. Na promocję burmistrza i gminy rokrocznie wydajemy ponad 1 mln zł. Podobnie ma być i w tym roku. Jednocześnie brakuje pieniędzy na inne, ważniejsze i bardziej potrzebne ludziom sprawy. Przykładowo można wymienić konieczność sukcesywnego remontu poniemieckiej kanalizacji w mieście. Brakuje środków na budowę kanalizacji na wsi. Dotychczas taki „luksus” zdobyły Księginice i Skarszyn, a w b.r. planowane jest wykonanie kanalizacji w Ujeźdźcu Wielkim i Nowym Dworze. A gdzie jest pozostałych 40 wiosek? (pamiętajmy, że to już będzie siódmy rok rządów burmistrza, a po nim do końca kadencji zostanie tylko jeden). W budżecie nie znalazły się też pieniądze na remont ul. Teatralnej, która stała się jedną z bardziej „rozjeżdżonych” ulic w mieście. Brakuje pieniędzy na dalsze remonty i wykonanie chodników w mieście (choćby na osiedlu Grunwald), także remonty i wykonanie ulic (np. Grota Roweckiego, Szarych Szeregów, Kilińskiego, Wiśniowa, Reymonta czy Polna). Brakuje też pieniędzy na remont mieszkań komunalnych, a na budowę socjalnych nie przewiduje się ani złotówki. Długo można by rozwijać tę litanię potrzeb, na które nie ma pieniędzy. Nie zapominajmy też o basenie, który generuje roczne straty na poziomie około 1,5-2 mln zł. (nie licząc amortyzacji ok. 800 tys.), które to kwoty trzeba pokryć także z budżetu gminy.

W przeciwieństwie do wskazanych powyżej wydatków na promocję pieniędzy nie brakuje. Na wskazaną powyżej kwotę 1 mln zł. składa się: 256 tysięcy zł. na ulotki, broszury, albumy, filmy, banery itp. Pozostałe kwoty podaję w przybliżeniu, gdyż dokładne liczby zostały przez burmistrza utajnione i radni nie mają do nich dostępu. I tak ok. 150 tys. przeznacza się rocznie na bezpłatną „Panoramę Trzebnicką”. Do tego należy doliczyć koszt Święta Sadów, dożynek gminnych, które w 2012 r. kosztowały ok. 300 tys. zł. Dodać też trzeba „koszt” pracowników zajmujących się wyłącznie promocją (4-6 etatów w Urzędzie Miejskim i ok. 2-4 etaty w TCKiS), co stanowi kolejne ok. 150-200 tys. złotych rocznie. Ponadto rokrocznie burmistrz organizuje dodatkowe imprezy promocyjne jak „Strongmani”, zlot balonów, czy strefa kibica, które w 2012 r. kosztowały ok. 250 tys. zł. Trzeba więc zadać pytanie, czy gminę, na to stać?

Zastanawiam się więc nad tym, że skoro mamy Bieg Sylwestrowy, Maraton Szerszeni, odpust ku czci św. Jadwigi, pielgrzymkę wrocławską, Święto Sadów i w trakcie tych imprez i uroczystości odwiedza Trzebnicę kilka tysięcy gości, to czy to nie wystarczy na promocję miasta w nadchodzących trudnych (kryzysowych) czasach. Zarówno zarządzający finansami państwowymi, jak i ci od domowych budżetów, świadomi trwającego kryzysu zaciskają pasa. A tymczasem burmistrz i jego 13 radnych jakby żyło w innym świecie. Zadecydowali o przeznaczeniu ok. 60 tysięcy zł. na to, żeby we Wrocławiu promować hasło: „Odpocznij od zgiełku”. Czy jeżdżący po Wrocławiu tramwaj z reklamą Trzebnicy zwiększy atrakcyjność miasta, jego dochody i dochody jego mieszkańców? Czy raczej służyć on ma promocji burmistrza, który może w ten sposób robi już sobie kampanię pod przyszłe wybory do sejmiku lub sejmu? Ośmiu radnym opozycyjnym nie udało się powstrzymać burmistrza i jego większości w Radzie. Może uda się to pojedynczym inicjatywom. Dlatego przedstawiam obok podpowiedź (instrukcję) jak zwiększyć swoją skuteczność w walce o dotacje z gminy.

Instrukcja postępowania z burmistrzem w celu uzyskania dotacji z budżetu gminy Trzebnica

Podczas ostatniej sesji na wniosek burmistrza większość radnych (13 osób) zadecydowała m.in., że kwota 256 tysięcy zł. (zapisana w budżecie gminy w Dziale 750-administracja publiczna, Rozdziale 75075-promocja jednostek samorządu terytorialnego, Paragrafie 4300- zakup usług pozostałych) zostanie przeznaczona na takie cele:

– produkcja filmów i reportaży o Trzebnicy (12 tys.),

– obsługa strony internetowej (6 tys.),

– udział gminy w konkursach ogólnopolskich (15 tys.),

– organizowanie konkursów pod patronatem burmistrza (5 tys.),

– gadżety promocyjne (30 tys.),

– albumy, banery, ulotki, plakaty (20 tys.),

– zaproszenia, podziękowania, dyplomy, prezenty dla gości i delegacji (15 tys.),

– kalendarze (15 tys.),

– zakup innych materiałów promocyjnych, flag, itp. na imprezy plenerowe (60 tys. !!!).

Ww. kwoty dają łącznie ok. 180 tys. zł. Radni nie otrzymali dokładnych informacji na co zostanie wydanych pozostałe ok. 80 tys. zł. Wiadomo tylko, że środki te maja być przeznaczone na kampanię promocyjną hasła „Odpocznij od zgiełku” umieszczoną na tramwajach we Wrocławiu oraz kampanię promującą „przygodę z nowym wizerunkiem super kota – maskotki Trzebnicy”.

 

Jeśli uważasz, że masz lepszy pomysł na spożytkowanie gminnych pieniędzy niż wydawanie rozmaitych publikacji z napisami typu: „Marek Długozima zaprasza”, „Marek Długozima gratuluje”, „Marek Długozima życzy” itp. to:

Krok 1.

Zgłoś się do burmistrza Gminy z wnioskiem o przeznaczenie środków budżetowych na realizację twojego pomysłu. Jeśli burmistrz odpowie, że nie ma środków w budżecie to:

Krok 2.

Wskaż opisaną wyżej kwotę 256 tysięcy zł. zapisaną w Dziale 750, Rozdziale 75075, paragrafie 4300 budżetu i poproś o przesunięcie tych środków, gdyż twój program jest ważniejszy i bardziej przydatny dla gminy. Jeśli burmistrz odpowie, ze nie może zmienić budżetu, to:

Krok 3.

Poproś, aby burmistrz złożył wniosek do Rady Miejskiej o przesunięcie środków w budżecie, gdyż Rada ma takie uprawnienie.

 

Gwarantuję, że 8 radnych opozycyjnych każdą rozsądną propozycję poprze, a jeśli wniosek o zmianę w budżecie wpłynie od burmistrza, to także jego 13 radnych z pewnością będzie głosowało za nią.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here