Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej w 2012 roku

720

 

W 2012 roku Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej zrealizowało następujące działania:

I. Historia i współczesność – spotkania czwartkowe, spotkania z twórcami, lekcje regionalne

II. Przygotowanie materiałów do wydania „Brzasku XVIII”

III. Organizacja Dni Pioniera i Marynek

IV. Organizacja XX Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej

V. Prowadzenie strony internetowej

VI. Redagowanie Trzebnickich Aktualności Kulturalnych w gazecie NOW-ej

VII. Prowadzenie Kroniki Ziemi Trzebnickiej

VIII. Prowadzenie Muzeum Regionalnego w Trzebnicy

IX. Program autorski „Sierżant Uśmiech”.

 

 

I. Historia i współczesność

Wydano – 2800 zł;  w tym: dotacja Urzędu Gminy w Trzebnicy – 2500 zł, dotacja Powiatu Trzebnickiego – 300 zł.

 

Spotkania Czwartkowe i  spotkania z twórcami

9.02. „Rok 1945 w Trzebnicy w oczach Niemców” spotkanie z Mieczysławem Morawą, sala konferencyjna w ratuszu – 35 osób.

7.03. „Edukacja przez wiersze”, prow. Wiesława Kucięba, uczniowie SP przy Szpitalu św. Jadwigi, op. Elżbieta Lejman – 25 osób.

20.03. Warsztaty plastyczne „Życzenia Wielkanocne”, prow. Małgorzata Merder-Mazurkiewicz, uczniowie SP nr 3: kl I e wych. Beata Jędruszek, op. Magdalena Bliźniak i Joanna Malińska, sala konferencyjna w ratuszu, 22 osoby.

20.03. Warsztaty plastyczne – „Pisanka Trzebnicka”, prow. Ryszard Glegoła i Jarosław Matuszewski SP nr 3, Koło Plastyczne kl. III-VI, op. Joanna Sobota – 25 osób.

20.03. Warsztaty plastyczne  „Życzenia Wielkanocne”, prow. Ryszard Glegoła i Jarosław Matuszewski, Zespół Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych, Trzebnica ul. Nowa, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, op. Magdalena Wilamowska i Przemysław Gajski, 17 osób.

22.03. „Wirtualny spacer ulicami dawnej Trzebnicy” (obecna ul. Obr. Pokoju, place i ulice dawnej Trzebnicy) – prezentacja multimedialna – prow. L. Gągało, sala konferencyjna ratuszu –  31 osób.

2. 04. „Wielkanocne rymy”- uczniowie SP 3 kl. III c op. Renata Makles, sala konferencyjna, 23 osoby.

11.04. „Edukacja przez rymy”- prow. W. Kucięba, 3 grupy „0”, dwie kl. I, SP Zawonia , op. Aleksandra Maksymiak, Danuta Piotrkowska, Bożena Pamuła, Jolanta Wonecka, Elżbieta Pasternak, sala konferencyjna w ratuszu, 117 osób.

26. 04. „Wirtualny spacer ulicami dawnej Trzebnicy” (obecna ul. ks. W. Bochenka, św. Jadwigi, hotele, obiekty użyteczności publicznej, szkoły, stacje kolejowe, Las Bukowy, zdrój Jadwigi, ul. Leśna, willa – zamek, wieża widokowa, kościół w lesie bukowym, karczma leśna, Pustelnia, grota br. Plitzko, droga krzyżowa) prezentacja multimedialna – prow. L. Gągało, sala konferencyjna, 25 osób.

21. 05. Warsztaty poetyckie dla uczniów z poetką Justyną Paluch i wystawa fotografii, SP nr 2 z op. Bożeną Sadownik i op. Anetą Herner, ratusz, 16 osób.

21.05 Warsztaty poetyckie dla uczniów z poetką Justyną Paluch i wystawa fotografii, Gimnazjum nr 1 (uczniowie z  klas III) z op. Katarzyną Bahryn-Kamińską i op. Bogumiłą Łukaniec, ratusz, 25 osób.

22. 05 „Jak (nie) zostać mistrzem” spotkanie z Wiesławą Kuciębą – SP nr 2, op. Bożena Sadownik, 19 osób.

24.05 „Wirtualny spacer ulicami dawnej Trzebnicy. Z góry widać lepiej” obecna ul. Obr. Pokoju, place i ulice dawnej Trzebnicy) prezentacja multimedialna Leontyna Gągało, sala konferencyjna,30 osób.

23.05 „Co nie do pomyślenia – jest do pomyślenia” -wspólne czytanie wierszy Wisławy Szymborskiej, Klubik Spółdzielni Mieszkaniowej, org. Wojciech Kowalski, 10 osób.

31.05 „Muzyka nie zna granic”- spotkanie z Joanną i Pawłem Hendrichami, sala konferencyjna ratusza – warsztat i komponowanie muzyki współczesnej, edukacja muzyczna, prezentacja multimedialna P. Hendricha, 15 osób.

1. 06 „Euro 2012” – Dzień Dziecka, prow. Leontyna Gągało uczniowie SP nr 2, wych. Jadwiga Michalak,. 15 osób.

27.06 Wspólne czytanie wierszy Klubik Spółdzielni Mieszkaniowej, org. W. Kowalski, 6 osób.

23.07 „Co widzi turysta zwiedzający Trzebnicę?” i „8 słupów ks. Henryka Brodatego” – prezentacje multimedialne, opr. Leontyna Gągało, sala konerencyjna, 7 osób.

5. 09 Spotkanie poetyckie – „K. I. Gałczyński”, ratusz sala mozaikowa, org. W. Kowalski, 9 osób.

1. 10 Zakończenie „Marynek 2012” prezentacja multim. L. Gągało „Z trzebnickiego dworu na Wersal – śladami Marii Leszczyńskiej – królowej Francji”, kl. II a Gimnazjum  nr 1 w Trzebnicy, op. Agata Kubaszewska, 25 osób.

3.10 Wspólne czytanie „Pana Tadeusza” , org. W. Kowalski, ucz. 5 osób.

25.10 „Kult św. Jadwigi Śląskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Małopolski – prelekcja Czesława Skrzypczyka z Obornik Śl. – udział wzięło 20 osób.

Ogółem odbyły się 22 spotkania, w których uczestniczyło 497 osób.

 

Lekcje regionalne

 

12.01 „Tradycje i obyczaje świąt Bożego Narodzenia jako wyjątkową pamiątka rodzinna”, prow. Barbara Kołodziejczykowa, SP nr 2 kl. IVc i Va, op. Bożena Sadownik i Ewa Bednarz, ratusz, 34 osoby.

13.03 „Dzieje Trzebnicy do XVIII w.,” – prow. Wojciech Kowalski Zespół Szkół nr 2 im. Piotra Włostowica, op. Dorota Kozłowska,  ratusz, 32 osoby.

7 i 9 maja Antoni Godycki – Ćwirko wspominał losy rodziny w czasie II wojny światowej i pierwszych lat powojennych w Trzebnicy. Słuchaczami byli uczniowie Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy im. ks. Henryka Brodatego z kl. III e z op. – Alicją Stręk-Tworek i kl. III b z op. Katarzyną Bahryn-Kamińską, 45 osób.

8. 05 Franciszek Kempa wspominał drogę z Czyszek koło Lwowa do Trzebnicy, organizację życia i powojenne losy rodziny w Trzebnicy. Opowieści słuchali uczniowie Gimnazjum nr 1 im. ks. Henryka Brodatego w Trzebnicy kl. III e z op. B. Milner-Firkowską, 22 osoby.

8.05 Projekt „Homo erectus” , 3 prezentacje multimedialne – prow. Zbigniew Lubicz-Miszewski, Gimnazjum nr 1, kl. II d, op. Jolanta Żarkowska,  ratusz, 20 osób.

10. 05 – Kazimierz Zaustowicz wspominał swój okres nauki w Szkole Podstawowej nr 1w Trzebnicy, Gimnazjum nr 1 im. ks. Henryka Brodatego w Trzebnicy, kl. III d, z op.- Edytą Baraniecką-Lech kl. III g, op. Betą Trela-Żelazko, 27 osób.

11.05 Adam Broniecki – weteran walk II wojny światowej wspominał wywózkę swej rodziny na Sybir , najważniejsze walki na szlaku bojowym i pierwsze lata powojenne w Trzebnicy, Gimnazjum nr 1 im. ks. Henryka Brodatego w Trzebnicy kl. III c, op. Jolanta Żakowska, 34 osoby.

16.05 Aleksandra Rzewuska spotkała się uczniami Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy z kl. I d. – opisała losy  swojej rodziny na Węgrzech,  trudną drogę  do Polski, prześladowania ojca i życie po wojnie w Trzebnicy, 27 osób.

17.05 prezentacja multimedialna – Zbigniew Lubicz-Miszewski „Historia Trzebnicy”, SP Prusice ratusz, 30 osób.

18.06 „Historia Trzebnicy” prezentacja multimedialna, prow. Zbigniew Lubicz – Miszewski, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 Wrocław, muzeum, sala konferencyjna,10 osób.

14. 07 „Historia Trzebnicy”, prezentacja multimedialna  prow. L. Gągało, Stowarzyszenie Seniorów Energetyk z Wrocławia, sala konferencyjna, 50 osób.

20.10 „Maria Leszczyńska” – prezentacja multimedialna, prow. L. Gągało,  PTTK „Perpedes”, przewodnik – Stanisław Bobowiec, sala konferencyjna, zwiedzanie muzeum, 28 osób.

15.11 „Z czego słynie Trzebnica?” – prezentacja multimedialna, prow. L. Gągało, grupa finalistów XVI Konkursu Wiedzy o Historii Doliny Baryczy, org. „Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej Dolina Baryczy” – Zofia Piertyka. Szkoły i gimnazja z Radziądza, Krośnic, Nowego Zamku, Milicza, Żmigrodu, Sułowa i Bukowej, 18 uczniów +10 opiekunów, 28 osób.

14. 29.11 „Trzebnickie Naj…”, prezentacja multimedialna, prow. L. Gągało, młodzież OHP w Trzebnicy, sala konferencyjna, opiekunowie: Magdalena Marszałek i Bogdan Zięba, 20 osób.

Ogółem odbyło się 15  lekcji regionalnych – uczestniczyło 407 osób.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here