Wieści z trzebnickiego grodu

167

8 grudnia 1201 r. – po śmierci Bolesława Wysokiego, księciem wrocławskim, w tym także Trzebnicy, został jego syn Henryk I Brodaty.

9 grudnia 1895 r. – żydowski kupiec Juliusz Hiller, przekazał miastu w testamencie 100 tys. marek na budowę domu, w którym mieli znaleźć schronienie na resztę życia starzy i biedni mieszczanie. Natomiast kupiec Hugo Cohn zmarły w 1906 r., przekazał na ten cel jeszcze 5 tys. marek Magistrat zwlekał z rozpoczęciem budowy, bo uważał, że ta suma jest niewystarczająca. Groziło to przedawnieniem projektu Hillera. Wobec tego ratusz postanowił rozpocząć budowę przyjmując w przetargu najtańsze oferty. Budynek zaprojektował mistrz murarski Kessler, zaś prace wykonały takie firmy jak: Jantke, Richter, Bluschke, Biberstein, Klotzek oraz Wurzel i Walker. 1 kwietnia 1911 r., tzw. dom mieszczański. został zasiedlony. Fundacja Hillera oferowała niekaranym mieszkańcom powyżej 50 lat, bezpłatne mieszkanie i ogrzewanie, a także pomoc finansową. Budynek posiadał obok mieszkań dla rodziny, 10 pokoi dwuokiennych, 10  jednookiennych oraz pomieszczenia łazienkowe i kuchenne. Ponadto Juliusz Hiller ufundował 3 razy po 5 tys. marek, od których odsetki rokrocznie miały być przekazywane biednym mieszkańcom oraz 3 tys. marek, od których odsetki przeznaczono na rzecz corocznych wycieczek organizowanych dla dzieci szkolnych.

11 grudnia 1829 r. Johann Oelsner, właściciel fabryki włókienniczej w Trzebnicy, kupił za 1430 talarów dawny folwark klasztorny Speicherhof (spichrzowy – ul. 1 Maja), staw Rybnik przy ul. Klasztornej i staw Lubstin, późniejsze kąpielisko. W 1834 r. Oelsner sprzedał fabrykę synowi Wilhelmowi, który prowadził ten zakład do chwili jego zamknięcia w 1857 r. Wilhelm Oelsner zamieszkał w majątku Zastruże i Kruków, który odziedziczył po ojcu. Johannowi dobra te zapisała jego wieloletnia przyjaciółka, Sophia Flügel-Hasenclever. Wilhelm pamiętał o Trzebnicy i przed śmiercią w 1862 r. przekazał testamentem 1 tys.talarów dla miasta na rzecz biednych oraz 100 talarów na budowę granitowych schodów prowadzących z ul. Kościelnej do ewangelickiego kościoła św. Piotra.

Byłe dobra ziemskie Oelsnerów w Trzebnicy oraz browar klasztorny kupił porucznik Otto Müller, który w 1888 r. założył uzdrowisko im. Św. Jadwigi. W uznaniu jego zasług dla rozwoju miasta, magistrat mianowały go honorowym obywatelem Trzebnicy. Kilka lat później, Otto Müller po długiej chorobie zmarł we czwartek wieczorem, 15 lipca 1909 r. Miał wtedy 58 lat.

13 grudnia 1835 r. – w Trzebnicy powstała 18. na Śląsku, Miejska Kasa Oszczędnościowa. Wysokość udziałów ustalono na 15 srebrnych groszy. Pierwszy wkład – 2 talary wniósł kupiec Ulbrich z siostrą Anną. Do końca roku zgromadzono 100 talarów, które przyjęto na 3,3% . 75 lat później, Kasa miała na koncie 7 mln  655 tys.  419, 61 marek.

 14 grudnia 1816 r. – dla upamiętnienia „cnotliwej pani Philipiny” Kaiser, zgodnie z jej testamentem ustanowiono legat: odsetki od kwoty 1500 talarów, mają zostać przekazane narzeczonej o nieposzlakowanej opinii w dniu ślubu. Prezent będzie wręczany przemiennie. Raz obdarowana zostanie narzeczona z Wińska, a raz z Trzebnicy, w taki sposób, że ¾, odsetek otrzyma narzeczona, a z pozostałej ¼, 2 talary przekazane zostaną księdzu za błogosławieństwo. Pozostała część tej ćwiartki przeznaczona zostanie na gromadzenie kapitału, dla obdarowania następnej dziewczyny.

18 grudnia1862 r.- odbyło się zebranie założycielskie Towarzystwa Pożyczkowego w Trzebnicy, któremu przewodniczył kupiec Hiller. Początkowo liczyło ono 78 członków. Na kolejnym zebraniu, 21 grudnia wybrano zarząd towarzystwa.

24 grudnia 1707 r. – we Wrocławiu w klasztorze klarysek zmarła Karolina, księżna Holstein-Sonderburg, córka księcia brzesko-legnickiego, ostatnia przedstawicielka królewskiego rodu Piastów i ostatnia z licznych gałęzi Piastów dolnośląskich. Serce księżnej zostało w urnie u klarysek, a jej ciało, zgodnie z życzeniem księżnej, złożono w bazylice trzebnickiej u stóp grobowca św. Jadwigi.

 29 grudnia 1835 r.- odbył się uroczysty pochód z ratusza do kościoła klasztornego, który prowadzili burmistrz z radnymi i oddział strzelców. Po Mszy św., burmistrz zaprzysiągł kupca Haisslera (prawdopodobnie był katolikiem) na urząd podskarbiego miasta Trzebnica. Po 5 latach, jego następca – Besler, został zaprzysiężony w kościele ewangelickim.

 

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here