Z Mikołajem w Cerekwicy

298

Najdłużej trwały przygotowania występu kolędników. Sołtys Edward Sikora wraz z Edwardem Bundziów, wspomagani muzycznie przez Zdzisława Franczaka przygotowali teksty i podkład muzyczny. Jak widać na zdjęciu kolędnicy uszyli sobie charakterystyczne stroje, odpowiadające rolom, jakie spełniali podczas występu. Rodzice mieli zatem sporo zajęcia, aby wszystko było tak, jak napisano w scenariuszu. Tyle o przygotowaniach.

W dniu 8 grudnia, długo przed godziną 17 schodzili się mieszkańcy Cerekwicy. O wyznaczonej godzinie wystąpili kolędnicy z pieśnią „Wśród nocnej ciszy”. Następnie wkroczył dostojnym krokiem św. Mikołaj, witając dzieci i zebranych mieszkańców. Potem nastał czas na śpiewanie i igraszki kolędników. Ich występ trwał około 15 minut i stale był oklaskiwany.  Herodem był Michał Kochmański, Żydem rabinem Mikołaj Biesiadecki, marszałkami:Michał Treliński i Hubert Bartela, Turka grał Kacper Franczak, a ułana Kacper Sikora. W roli diabełka wystąpił Igor Cendrowski, śmiercią straszył Artur Okoński; w role aniołków wcieliły się Aleksandra Lisowska i Sylwia Białek, a w pastuszków – Seweryn Okoński i Krystian Treliński. Występujący artyści są uczniami szkoły podstawowej (wiek 6-12 lat) Trzeba jeszcze wspomnieć o  Edwardzie Bundziów, bo to właśnie on od dawna przekazuje tradycje kolędowania we wsi, przygotowując imprezy lub grupowe kolędowanie.

Po występie kolędników swe obowiązki rozpoczął św. Mikołaj. Rozdał około 70 paczek ze słodyczami dla wszystkich dzieci ze wsi. Cześć z najmłodszych nie była obecna na imprezie, ale paczki dostarczono im do domów. Zakup słodyczy został sfinansowane ze środków przeznaczonych na działalność kulturalną wioski.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here