Sesja w powiecie

64

Radni na sesji podejmą uchwały: w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, wydatków budżetu Powiatu Trzebnickiego, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/214/10 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie emisji obligacji Powiatu Trzebnickiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Na sesji podjęta zostanie także uchwała w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Trzebnickiego na 2013 rok oraz uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Trzebnickiego na lata 2013 – 2016.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here