Nagroda za „Wigilię w hospicjum”

57

Konkurs fotograficzny  był jednym z kilku, których rozstrzygnięcie i  rozdanie nagród odbyło się podczas dorocznego trzydniowego Wrocławskiego Festiwalu Wolontariatu. W piątek 7 grudnia odbyła się ważna dla środowisk wolontaryjnych uroczystość  Gala Wolontariatu, na której wolontariuszom podziękowano za ich pracę. Była ona także okazją do spotkania się w jednym miejscu wolontariuszy i koordynatorów z około dziewięćdziesięciu szkół Dolnego Śląska, którzy współpracują w ramach programu „My dla świata”. – To wielkie święto ludzi zarażonych pasją zmieniania świata na lepsze. Święto wszystkich, którzy w różny sposób pomagają, począwszy od chorych i tych najbardziej potrzebujących, po zwykłe zabawy w przedszkolu i pomoc koledze w odrabianiu lekcji. Wszystkich rodzajów aktywności wolontariackiej nie sposób wymienić. I nie jest prawdą, że wolontariusze za swoją pracę nie otrzymują zapłaty, bo ich praca jest bezwartościowa. Ale nie otrzymują zapłaty, ponieważ ich praca jest bezcenna – zapewniła Beata Wyrzykowska.

Obok konkursu fotograficznego podczas gali zakończono także konkurs literacki oraz webmasterski (projektowanie stron internetowych). Jak podkreślali przewodniczący komisji konkursowych, wybór zwycięzców był naprawdę trudny. Tym większy sukces wolontariuszki z Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie.

Zwycięzcy każdego z konkursów oprócz gratulacji i satysfakcji ze swojej bezinteresownej pracy w nagrodę otrzymali wycieczkę do Warszawy.

Podczas festiwalu odbyły się także Targi Wolontariatu i Aktywności Społecznej połączone z Piknikiem Rodzinnym, podczas których będzie możliwość zaprezentowania swojej działalności. W sobotę część wolontariuszy, gości festiwalu, a także mieszkańcy Wrocławia wzięli udział w grze miejskiej, przybliżającej zabytki i inne ciekawe miejsca stolicy Dolnego Śląska.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here