Wolontariusze docenieni

562

Spotkanie odbyło się w  kameralnym gronie kilkudziesięciu zaproszonych gości. Uroczystość miała na celu wyróżnić wszystkie osoby z gminy Żmigród, które w dzisiejszych czasach decydują się na ten, często bezinteresowny, ale jakże trudny gest pomocy drugiemu człowiekowi. Spotkanie poprowadziła Edyta Cłapka – inspektor ds. oświaty i współpracy z organizacjami pozarządowymi. W swoim otwierającym spotkanie wystąpieniu podkreśliła, jak ważna jest praca wolontariuszy i jak wartościowe jest jej znaczenie. Na spotkaniu obecni byli także: burmistrz Żmigrodu Robert Lewandowski, który także zwrócił się do przybyłych ze słowami wdzięczności za ich działalność  oraz kierowniczka referatu oświaty Janina Pastwik.

Wolontariusze często pomagają innym, kosztem własnego czasu i przyjemności. Jest to działanie, która obecnie w naszym konsumpcyjnym społeczeństwie znajduje się na skraju wyginięcia, dlatego tak ważne jest dostrzeganie ogromu pracy wykonywanej przez wolontariuszy.

5 grudnia oficjalnie został ogłoszony dniem wolontariusza przez ONZ. I właśnie przy tej okazji organizator spotkania, Urząd Miejski w Żmigrodzie, postanowił wyróżnić wszystkie pomagające innym osoby pamiątkowym dyplomem i wiązanką tulipana z jemiołą. Uroczystość uświetniła popisem swoich umiejętności wokalnych Izabela Możdżeń. Po części oficjalnej wszyscy goście udali się na niższą kondygnację, gdzie czekała ich niespodzianka – poczęstunek oraz występ Teatru Miejskiego 48. Po tym jakże zabawnym i miłym akcencie, wszyscy udali się do domów, z pewnością w poczuciu docenienia. Warto wspomnieć, że oprócz kilku osób dorosłych, większość wolontariuszy odbierających dyplom z rąk burmistrza stanowiły dzieci w wieku szkolnym. A ponieważ dzieci to przyszłość narodu, propagujmy wolontariat szczególnie w tej grupie wiekowej. Bo prawdą jest stare porzekadło, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here