Remont będzie prowadzony etapami

80

Spotkanie to zorganizowane zostało z inicjatywy komendanta powiatowego mł. insp. Marka Bugajskiego i odbyło się z udziałem starosty powiatu trzebnickiego Roberta Adacha, wiceburmistrza Trzebnicy Jerzego Treli oraz naczelnika wydziału inwestycji i remontów nadkom. Andrzeja Kądziołka z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Omawiano plany i koncepcję remontu siedziby trzebnickiej jednostki policji. Wszyscy się zgodzili, że remont  jest konieczny, a wręcz pilny; wiąże się to jednak z bardzo dużym nakładem finansowym. Z tego też powodu KWP we Wrocławiu czyni starania o pozyskanie środków finansowych na wykonanie tego remontu. Został on uwzględniony w planie remontów na lata 2013-2015. Jednak realizacja będzie możliwa po zatwierdzeniu planu i przekazaniu środków przez Komendę Główną Policji. Ustalono, że remont będzie możliwy przy wsparciu samorządu i będzie on wykonany etapowo. Komendant powiatowy  zwrócił obecnym uwagę, iż  pilną potrzebą na chwilę obecną jest wymiana okien i ocieplenie budynku, co przyczyni się do lepszego komfortu pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

 – Drugim ważnym elementem trzebnickiej komendy będzie stworzenie punktu obsługi interesantów, gdyż zależy nam na tym, aby mieszkańcy powiatu trzebnickiego mieli miejsce z prawdziwego zdarzenia , w którym mogli by oczekiwać na załatwienie swojej sprawy – powiedziała Iwona Mazur, oficer prasowy KPP Trzebnica.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here