Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w Żmigrodzie

308

Hasło tego niezwykłego dnia brzmiało: ” Jeżeli otrzymałeś coś więcej niż inni w postaci dobrego zdrowia, uzdolnień, energii, sukcesów, radosnego dzieciństwa, harmonijnej atmosfery domowej, nie traktuj tego jako oczywiste. Należysz do ludzi szczęśliwych, a zatem powołany jesteś, aby wiele podarować innym”.

Celem obchodów było zwrócenie społeczeństwu uwagi na tematykę osób niepełnosprawnych, podkreślenie konieczności działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa. Organizatorami przedsięwzięcia były trzy instytucje pracujące z osobami niepełnosprawnymi: Zespół Szkół Specjalnych, Środowiskowy Dom Samopomocy „Pałacyk” i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.  Wspólnie z nami uczestniczyły: Przedszkole „Zielona Dolina”, Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego, Gimnazjum im. Macieja Rataja, Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II, a także: Szkoła Podstawowa z Radziądza i  Szkoła Podstawowa z Barkowa.

O godz.10.15 w asyście policji wyruszyliśmy spod Zespołu Placówek Kultury ulicą Wrocławską, robiąc hałas poprzez kołatki, bębenki, grzechotki. Dotarliśmy do rynku i tam na wspólny sygnał wypuściliśmy 300 „balonów z marzeniami” do nieba. Wrażenia niesamowite, chociażby widok różnokolorowych, oddalających się punkcików na niebie. W międzyczasie słychać było rozmowy dzieci: „tam poleciało moje marzenie”, „marzyłam, by się nie bać”, „moje marzenie to ten niebieski balon”, najbardziej jednak utkwiły w sercach słowa: ” marzę by nie brakowało jedzenia, by nikt się ze mnie nie śmiał…”.

W Zespole Placówek Kultury uczestnicy mogli obejrzeć wystawę prac dzieci i młodzieży niepełnosprawnej uczestniczącej w zajęciach edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych w/w placówek.

Druga część obchodów odbyła się w godzinach popołudniowych. Była przeznaczona dla mieszkańców gminy Żmigród współuczestniczących w życiu osób niepełnosprawnych. W atmosferę tegoż wieczoru wprowadziła nas Magdalena Brodala, dyrektorka ZSS, przytaczając m.in. słowa motta, będącego hasłem przewodnim całego przedsięwzięcia. O godz.16 kierownicy jednostek organizujących obchody: Magdalena Brodala, Edyta Ziętkiewicz i Małgorzata Brumirska powitały gości. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Robert Adach – starosta powiatu trzebnickiego, Robert Lewandowski – burmistrz gminy Żmigród, Marek Koliński-przewodniczący Rady Powiatu, Jan Czyżowicz- przewodniczący Rady Miejskiej, Wojciech Wróbel-naczelnik wydziału oświaty, Janina Pastwik- kierownik referatu oświaty, Zofia Kaczmarek- dyrektorka PCPR-u, radni powiatowi, gminni, dyrektorzy szkół gminnych i powiatowych, rodziny i przyjaciele osób niepełnosprawnych oraz prelegenci. W swoich przemówieniach, zarówno starosta, jak i burmistrz nawiązywali do tolerancji, akceptacji, niwelowania barier wobec osób niepełnosprawnych. Mówili jak sytuacja ta zmieniała się na przestrzeni ostatnich 20 lat i co samorządy w tym kierunku robią. Po przemówieniach gości nastąpiła najbardziej oczekiwana część uroczystości: występy uczniów ZSS, wychowanków Pałacyku oraz uczestników terapii w PPP. Były wiersze, piosenki, sceny teatralne, układy taneczne w wykonaniu bohaterów tego dnia. Niejednemu uczestnikowi zakręciła się łza w oku, bo występujący młodzi aktorzy z tak wielkim zaangażowaniem i precyzją pokazali nam jak „wielkimi ludźmi” są w społeczeństwie żmigrodzkim i jak wiele potrafią. Mieliśmy także możliwość wysłuchania wykładów: „Niepełnosprawność w praktyce” wygłoszonego przez  Annę Halik- mgr specjalności komunikacji społecznej i public relations oraz „Człowiek niepełnosprawny- partner społeczny” przedstawionego przez Józefa Patkiewicza – prezesa oddziału wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem we Wrocławiu. Prelegenci-osoby niepełnosprawne opowiadały o swoich osiągnięciach, o trudnej drodze dochodzenia do sukcesu. Podczas oglądanych prezentacji multimedialnych, zaproszeni goście mogli zobaczyć, jak wygląda działalność prezentowanych trzech placówek. Po prezentacjach wszyscy goście mogli obejrzeć wystawę dorobku wymienianych placówek. W międzyczasie każdy mógł skorzystać ze słodkiego poczęstunku, wypić kawę czy herbatę.

Obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych były również okazją do zwiększenia świadomości publicznej o możliwościach płynących z integracji osób niepełnosprawnych. To bardzo ważne, by społeczeństwo zrozumiało problemy tych osób i umiało współuczestniczyć w ich życiu. Dorośli i dzieci nie bardzo wiedzą, jak zachować się wobec osób niepełnosprawnych. Nie chcemy ich urazić, więc albo im współczujemy, albo udajemy, że ich nie widzimy. Rozmawiać o nich potrafimy, z nimi – już nie koniecznie. Tymczasem każdy człowiek posiada swój potencjał, który w większym, czy mniejszym stopniu stara się wykorzystać. Dzieci i młodzież „sprawna inaczej” ten potencjał posiadają również, ale by go odpowiednio wykorzystać, potrzebują wsparcia drugiego człowieka.

„W życiu każdego człowieka pojawiają się momenty mniejszych lub większych możliwości. To, co obecnie jest dla nas łatwo dostępne, za kilka lat może być barierą nie do pokonania…”

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here