Trzebniccy licealiści stypendystami Stypendiów Ministra Edukacji, Premiera i „zDolny Śląsk”

352

Stypendia Ministra Edukacji Narodowej zostały przyznane 22 dolnośląskim uczniom za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Wśród nich znalazł się Karol Marschollek  z klasy IIIc Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy. Karol jest finalistą  etapu krajowego XLI Olimpiady Biologicznej, uczestnikiem Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej, finalistą etapu krajowego Międzynarodowego Konkursu Młodzież w Lasach Europy YPEF 2012, stypendystą  Dolnośląskiego Programu Stypendialnego – Wyrównywanie szans uczniów uzdolnionych, realizuje Indywidualny Program Nauki z biologii i chemii, uczestniczy w dolnośląskim programie dla uczniów uzdolnionych „Szlifowanie diamentów” z biologii,  uzyskał II miejsce (wraz z drużyną) w Ogólnopolskim finale „Odysei Umysłu”.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z najwyższą średnią oceną uzyskaną na koniec roku szkolnego. W trzebnickim LO najwyższą średnią wynoszącą 5,55 uzyskał Krzysztof Gowieńczyk,  także uczeń klasy IIIc.  W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządów terytorialnych, w tym pan Robert Adach Starosta Trzebnicki, dyrektorzy szkół i rodzice.

Krzysztof znalazł się również wśród 54 laureatów  XII edycji Konkursu Stypendialnego „zDolny Śląsk”.  Otrzymał jedno z 8 stypendiów naukowych przyznanych uczniom szkół ponadgimnazjalnych województwa dolnośląskiego. Akty stypendialne zostały wręczone laureatom w trakcie Gali Stypendialnej w dniu 27 listopada 2012 r. w Filharmonii Wrocławskiej. Stypendia ufundowali

Samorząd Województwa Dolnośląskiego

oraz Fundacja Edukacji Międzynarodowej. Panowie Cezary Głuszek – Prezes Fundacji i Dariusz Kłosowski – przedstawiciel  Urzędu Marszałkowskiego oraz pani Beata Pawłowicz – Dolnośląski Kurator Oświaty wręczyli stypendystom dyplomy składając serdeczne gratulacje i życzenia dalszego rozwoju talentów. Uroczystość w której uczestniczyli także przedstawiciele samorządów terytorialnych, dyrektorzy szkół i rodzice uświetniła występami muzycznie uzdolniona młodzież.

Serdeczne gratulacje dla stypendystów, ich nauczycieli i rodziców.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here