Wyższe podatki w Prusicach

174

Podczas środowej sesji Rady Miasta i Gminy w Prusicach radni uchwalili podatki na przyszły rok. Na samej sesji radni nie dyskutowali o wysokości stawek, ponieważ wszystkie ustalenia zostały poczynione już w czasie komisji. Tegoroczne podatki będą wyższe niż w poprzednim roku, a ich stawki prezentują się następująco.

Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie wynosił w 2013 roku 0,86 zł od m kw. (w 2012 obowiązywała stawka 0,82 zł); pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,28 zł od ha powierzchni (w 2012 było tyle samo); od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,44 zł od m kw (w 2012 było o 4 grosze mniej).

Podatek od budynków lub ich części: mieszkalnych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  – 0,72 zł za m kw.  (było 0,66 zł); mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,81 zł od m kw. (było 21,50 zł); zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 zł za m kw. (w 2012 r. było 10 zł); związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 2 zł za m kw. (w poprzednim roku wynosił 1 zł); pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności statutowej działalności pożytku publicznego – 7,20 zł za m kw. (w poprzednim roku o 10 groszy mniej); od pozostałych budowli 2 proc. wartości.

Podczas środowej sesji radni obniżyli średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenie podatku rolnego na terenie całej gminy z kwoty 75,86 zł za 1q do kwoty 75 zł. Podstawa obliczania podatku rolnego wzrosła najbardziej, ponieważ w poprzednim roku wynosiła 55 zł.

Co do powyższych stawek podatku wszyscy radni głosowali zgodnie. Wątpliwości wśród rajców pojawiły się przy punkcie dotyczącym stawek podatku od środków transportu. Konrad Buczek, skarbnik Prusic proponował, aby pozostawić je na poziomie zeszłorocznym. Radny Michał Syrnik zaproponował, aby również te podatki podnieść o 5 proc., czyli w zaokrągleniu tyle ile może wynieść inflacja. Swoją decyzję argumentował tym, że skoro gmina potrzebuje pieniędzy na inwestycje i rozwój, za co zapłacą wszyscy podatnicy, to powinno się to odbywać solidarnie. Pozostali radni poparli ten wniosek i podatek od środków transportu wzrósł o 5 proc. w stosunku do zeszłorocznych stawek. I tak od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie: pow. 3,5 tony do 5,5 ton –515 zł, pow. 5,5 tony do 9 ton – 1155 zł, pow. 9 ton do 12 ton – 1365 zł. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej: 3,5 tony do 5,5 tony – 525 zł, od 5,5 tony do 9 ton – 840 zł, od 9 do 12 ton – 1050 zł. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: od 7 ton i poniżej 12 ton – 1365 zł. Stawkę podatku za autobusy poniżej 30 miejsc – 525 zł, a powyżej 30 miejsc – 1025 zł.

O komentarz do podniesienia stawek podatkowych poprosiliśmy radnych.

Michał Syrnik

Stawki podatkowe do budżetu na 2013 r. po raz pierwszy pozostały na poziomie gusowskim. W trakcie spotkania na komisjach padały różne propozycje dotycząc ich obniżenia o kilka groszy.  Najwięcej kontrowersji budziła stawka od 1dt (decytony inaczej kwintale – przyp.red.) żyta. Na dzień przed sesją podatkową odbyło się spotkanie Zarządu Gminnych Spółek Wodnych, gdzie w trakcie dyskusji padła propozycja obniżenia składki: od 1ha z 12 zł do 2-3 zł.  Radni opowiedzieli się za pozostawieniem stawki podatkowej od 1dt żyta na poziomie gusowskim. W poprzednich latach, kiedy obniżaliśmy stawki zawsze traciliśmy na subwencji w roku następnym. Każda złotówka z subwencji pomnożona przez środki zewnętrzne daje olbrzymie sumy. Sugestia burmistrza była jasna i wyraźna- więcej pieniędzy do budżetu, więcej inwestycji; mniej pieniędzy do budżetu, mniej inwestycji w gminie. Decyzja była jednoznaczna i jednogłośna za podjęciem stawek gusowskich.

Grzegorz Zając

Głosowanie za podwyżką podatków nie było dla mnie łatwe i podejrzewam , że dla pozostałych radnych również nie. Dziś w naszym kraju niemal wszystko drożeje i chciało by się choć trochę ulżyć mieszkańcom naszej gminy. To co mnie przekonało do głosowania „za” to fakt że gmina Prusice ma bardzo duże zaległości,  głównie w zakresie infrastruktury i oświaty. Aby nadrobić te zaległości z lat ubiegłych i realizować wszystkie inwestycje zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców potrzebne są fundusze. Część środków pozyskujemy z wszelkiego rodzaju dotacji unijnych, ale gmina musi mieć również bardzo duży wkład własny i tych środków jest jak zawsze za mało. Myślę, że mieszkańcy  dostrzegają fakt iż w naszej gminie bardzo dużo się dzieje i ufają burmistrzowi oraz radzie, że ich podatki zostaną właściwie ulokowane.Cieszy mnie niezmiernie fakt, że wszyscy radni byli zgodni i wspólnie podjęli tę trudną choć niepopularną decyzję.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here