Nauka za euro

40

– Nauczyciele zgodnie twierdzą, że chcąc zapewnić młodym absolwentom szkoły  zatrudnienie, winniśmy się skupić na dostosowaniu ich umiejętności do potrzeb aktualnego rynku pracy. Priorytetowym  działaniem jest zdobycie przez nich doświadczenia i dodatkowych kwalifikacji – mówi doradca zawodowy w szkole Beata Wyrzykowska. – Dlatego przygotowujemy naszych uczniów do podjęcia różnych zadań w procesie poszukiwania pracy. Ich brak, powoduje decyzje odmowne już na starcie ich zawodowej drogi. Zdobycie praktyki czy ukończenie szkolenia zwiększa zdecydowanie ich możliwości zatrudnienia u potencjalnych pracodawców.

Właśnie zajęcia prowadzone w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II” mają zagwarantować  uczniom technikum i ZSZ rozwój kompetencji z wiodących  przedmiotów zawodowych takich jak informatyka, ekonomia czy produkcja roślinna. Umożliwiają one również wyrównywanie szans edukacyjnych z matematyki i języków obcych. Młodzież uczestnicząca w tym projekcie ma też zapewnioną pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe.

W ramach projektu zaplanowano również wycieczki do zakładów pracy oraz na targi branżowe,np. informatycy pojadą na Targi Poligraficzne i Informatyczne, a rolnicy na targi „Polagra”, ułatwi im to poznawanie rynku pracy.

Kursy, w których uczestniczą uczniowie szkoły zawodowej umożliwią zdobycie dodatkowych kwalifikacji takich jak: operator wózków widłowych, magazynier czy obsługa kasy fiskalnej, pozwala także zdobyć uprawnienia z certyfikatem do pracy w krajach UE. –  Zwiększy to ich atrakcyjność na trudnym rynku pracy – zapewnia doradca, dodając, że ten projekt, realizowany już od 2 lat, będzie trwał do roku 2014.

Uczniowie gimnazjum i liceum uczestniczą w dwóch rodzajach zajęć organizowanych w ramach projektu „Edukacja inwestycją w przyszłość”. Pierwsze w skrócie można  określić jako bezpłatne korepetycje z matematyki, fizyki, chemii, języka angielskiego; drugie – to  fakultety ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z matematyki, fizyki, chemii, biologii j. angielskiego, j. niemieckiego, informatyki i przedsiębiorczości.

Zyskała także baza dydaktyczna szkoły: w ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne dla uczniów oraz dwie tablice interaktywne.

– Cieszymy się, że uczniowie ze szkół podstawowych wybierają nasze gimnazjum, a gimnazjaliści pozostają w naszej placówce. Zachęcamy do wyboru Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie jako idealnego miejsca do dalszej nauki, bo wysokiej rangi kadra pedagogiczna i realizacja kolejnych projektów unijnych w doskonały sposób przygotują młodych ludzi do życiowych egzaminów i do dorosłego życia – mówi Beata Wyrzykowska.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here