Jest nowy ośrodek

537

Siedziba ośrodka znajdować się będzie przy obornickim Domu Pomocy Społecznej. Obowiązki kierownika pełnić będzie Halina Kucznier.  Z ośrodka będzie mogło korzystać 25 uczestników z różnymi zaburzeniami psychicznymi, a więc osoby przewlekle psychicznie chore, upośledzone umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym, przy jednocześnie występujących innych zaburzeniach, zwłaszcza neurologicznych, oraz wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Nowo otwarty dom będzie świadczył usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności z zakresu czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Będzie to przede wszystkim trening funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, umiejętności spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań. Ponadto uczestnicy będą mogli korzystać także z poradnictwa psychologicznego, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych czy w dostępie do świadczeń zdrowotnych. Uczestnicy będą mieli dwa posiłki dziennie. Śniadanie, które będą sobie sami przygotowywać w ramach treningu kulinarnego oraz obiad, który będą mieli już przygotowany.

Jest to fajna alternatywa dla osób, które nie mogą dłużej chodzić w Trzebnicy na Terapię Zajęciową. Trzeba pamiętać o tym, że na terapii mogą uczestniczyć tylko do pewnego wieku a później muszą odejść, a nie bardzo mają gdzie. Ten ośrodek właśnie wypełni tę lukę – powiedział na komisji starosta Robert Adach.

Na działalność ośrodka na rok 2012 zaplanowane są środki w kwocie 26 tys. złotych.

Na terenie powiatu trzebnickiego działa już jeden ośrodek wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Żmigrodzie oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Trzebnicy.

Z rozeznanych potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynika, że zapotrzebowanie na tego typu placówki jest znacznie większe. Czas oczekiwania na miejsce w Warsztacie Terapii Zajęciowej wynosi ok. 3 lat. W związku z powyższym zasadnym jest utworzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, w którym znajdzie swoje miejsce wiele osób z niepełnosprawnością – powiedziała Zofia Kaczmarek, dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy.

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach w nowo otwartym domu proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here