Nowe pracownie w obornickiej „trójce”

456

Szkoła ma już trzy tablice interaktywne. – Od ubiegłego roku  mamy w nie wyposażone pracownie przyrodniczą oraz matematyczną. Ostatnio, bo w październiku,  uruchomiliśmy taką tablicę w gabinecie nauczania wczesnoszkolnego, czyli w klasach 1-3. Teraz szykujemy się do otwarcia kolejnej, czwartej tablicy, również w pracowni matematycznej. Naszym zamierzeniem jest posiadanie takiego narzędzia w każdym gabinecie. Będziemy do tego wykorzystywali każde środki, z budżetu szkoły oraz od sponsorów– dodaje dyrektor. – Jeżeli się tylko nadarzy jakaś okazja, żeby nabyć tablice w ramach programu finansowanego  ze środków zewnętrznych, na pewno z niej skorzystamy.

Dyrektorka Krystyna Haładaj zapowiada koniec z klasycznymi kartonowymi tablicami poglądowymi, które muszą przegrać z nowym narzędziem.  – Jest to świetna pomoc naukowa, która bezsprzecznie wypiera plansze poglądowe. Wyższość tablicy interaktywnej nad planszami polega nie tylko na wielkości obrazu. Na tablicy możemy dużo robić: kreślić, zaznaczać, wymieniać elementy. My dopiero zaczynamy, ale są programy, które pozwalają przygotować całe lekcje – wymienia dyrektorka.

Krystyna Haładaj zapowiada także „zaudiowideonizowanie” hali sportowej, którą za pomocą odpowiedniego pilota będzie można w krótkim czasie zamienić w aulę wykładową. Środki już są, bo szkoła dostała dofinansowanie z projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III”. – Jeszcze w tym roku zamierzamy zainstalować tam olbrzymi ekran oraz projektor sprzężony z komputerem. Do tego zamierzamy dołączyć sprzęt nagłaśniający. Na ten ostatni zarobiła hala, którą popołudniami wynajmujemy odpłatnie.

Kolejną nowością, która ma być niebawem wykorzystywana w  szkole jest platforma Fronter – wymyślona w  Norwegii platforma edukacyjna, która  jest wirtualnym środowiskiem nauczania. Można z niej korzystać w pracy  indywidualnej z uczniem i zespołowej. Nauczyciel można za jej pomocą tworzyć i wykorzystywać własne materiały edukacyjne  oraz administrować procesem kształcenia. Jest ona wygodna także dla ucznia, który będzie mógł w dowolnej chwili zamieszczać swoje prace do oceny nauczyciela, wymieniać poglądy i wiedzę z innymi uczniami, konsultować się z nauczycielem prowadzącym zajęcia.– Obecnie wypełniamy ją merytorycznymi danymi i też niebawem te sale zostaną wprowadzone do praktyki szkolnej – zapewnia dyrektorka.

Szkoła zarabia głównie na wynajmie hali sportowej i także hala sportowa zostanie doposażona w elektronikę: sprzęt nagłaśniający, rzutnik video z wielkim ekranem i oczywiście tablicę interaktywną. Część tego sprzętu będzie pochodziła z projektu audiowizualizacja nauczania w klasach 1-3.

Obornicka „trójka”pozostaje jednak w tyle jeśli chodzi o wprowadzenie e-dzienników i możliwość kontrolowania  przez rodziców za pomocą interentu postępów swoich dzieci. –  Jesteśmy w trakcie wprowadzania i tego narzędzia. Jednak nie kupowaliśmy programu za gotówkę, a uzyskaliśmy go z projektu. Jednak korzyści ekonomiczne zostały opłacone koniecznością udziału przez wszystkich nauczycieli w różnych szkoleniach. Na to trzeba było czasu – wyjaśnia Krystyna Haładaj. – Przez pierwsze półrocze musieliśmy się nauczyć e-dzienników. W tej chwili „obrabiamy” je czyli nanosimy wszystkie dane i ustawienia. Nie jest to łatwe, jak wszystko na początku, więc  rozruch będzie po świętach. Od przyszłego semestru nauczyciele będą już prowadzili dzienniki w obu formach: papierowej i elektronicznej.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here