Burmistrz Trzebnicy osobno poprze Telewizję Trwam

125

Zenon Janiak w imieniu radnych Prawa i Sprawiedliwości zgłosił wniosek, by Rada Miejska Trzebnicy wystosowała do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  Jana Dworaka swoje stanowisko w sprawie nieprzyznania przez radę miejsca na płaszczyźnie cyfrowej Telewizji „Trwam” prowadzonej przez fundację Lux Veritatis ojca Tadeusza Rydzyka.

W zaproponowanym przez PiS wezwaniu czytamy m.in.: „KRRiT posługując się nieuprawnionym uzasadnieniem, odmawiając miejsca na płaszczyźnie cyfrowej Telewizji „Trwam”, ogranicza  wolność wyznania i wolność słowa zagwarantowane w konstytucji, choć sama jest konstytucyjnym organem państwa polskiego. Zadaniem KRRiT jest m.in. dbałość o pluralizm w mediach elektronicznych. Tymczasem niektóre podmioty (finansowo słabsze) otrzymują po kilka miejsc na multipleksie, a jedynej stacji katolickiej praktycznie uniemożliwia się szeroki dostęp do odbiorcy, poprzez cyfrowe nadawanie naziemne (bezpłatne dla odbiorcy).”

– Przyznanie miejsca jest konieczne by umożliwić tej telewizji nadawanie po wprowadzeniu tylko systemu cyfrowego– motywował przyjęcie stanowiska Janiak.

Ani radni opozycyjni, ani koalicyjni nie mieli uwag co do treści proponowanego tekstu.

Jednak burmistrz Marek Długozima zaproponował, żeby do dokumentu, który ma być głosowany przez radnych dopisać jako współautorów także jego i jego zastępców.

Wobec tego wniosku Zenon Janiak po raz kolejny odczytał projekt dokumentu, który – co radny zaakcentował – nosi tytuł „Stanowisko Rady Miejskiej Trzebnicy …” i zaapelował o jego niezmienianie.

Długozima jednak nie rezygnował i zawnioskował o… rozszerzenie porządku obrad o przegłosowanie kolejnego stanowiska w tej sprawie; tym razem miało ono być podpisane przez burmistrza i jego zastępców. Ta propozycja rozbawiła część sali. Po ewentualnym głosowaniu przez radnych swój podpis musiałby jednak pod nim złożyć także przewodniczący rady.

Jak dowodził radny Jan Darowski, burmistrz sprawuje jednoosobowo władzę wykonawczą w gminie i własne stanowisko może wyrazić bez oglądania się na radnych. Natomiast rada jako ciało kolegialne podejmuje tylko poprzez głosowanie. Dziwić może także propozycja podpisywania dokumentów jednocześnie przez burmistrza i jego zastępców dla wyrażenia wspólnego stanowiska. Zastępca burmistrza jest powoływany i odwoływany przez szefa samorządu i ma takie samo stanowisko, jak on. Jeśli jest inaczej, powinien podać się do dymisji.

Mimo to propozycję burmistrza poparł nie tylko przewodniczący rady, ale także radny Janusz Pancerz, który stwierdził: – Nie jest to uchwała, tylko stanowisko i nie widzę powodów żeby nie połączyć tego ze stanowiskiem rady.

W tym momencie jednak sam burmistrz znalazł powód, żeby tę nieprzemyślany wniosek wycofać. Na koniec jednak dodał: – Żeby lokalna gazeta nie napisała, że burmistrz jest przeciw TV Trwam. Choć wycofałem swój wniosek, popieram stanowisko radnych.

1 KOMENTARZ

 1. Brawo Panowie Radni. Proponuję wysłać stanowisko Rady do odpowiednich organów w równie ważnych i niecierpiących zwłoki sprawach:
  – zawartości cukru w cukrze – że za mało,
  – końca świata wg. Majów – że się nie zgadzacie Panowie,
  – plam na Słońcu – ze za bardzo aktywne,
  – nadejścia zimy – żeby nie przychodziła bo mamy Długozimę.
  Jak Pan Janiak ma takie problemy i koniecznie musi wchodzić w końcówki przewodów pokarmowych Ojca Rydzyka i Jarosław K. to niech to robi w swoim imieniu a nie nas wszystkich.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here