Nie przyjęto „uchwał śmieciowych”

47

Żmigrodzcy radni zdecydowaną większością głosów odmówili podczas sesji Rady Miejskiej w piątek 30 listopada dyskusji i głosowania nad pakietem 7 uchwał wprowadzających na terenie gminy nowe zasady odbioru i segregacji śmieci, co wiązać się będzie ze znacznym wzrostem cen na wywóz śmieci począwszy od 1 lipca 2013 r.

Sprawę „uchwał śmieciowych”postanowiono skierować do społecznych konsultacji, odkładając głosowanie na czas bezpośrednio przed Bożym Narodzeniem. Na sali obrad doszło do polemik między burmistrzem a kilkoma radnymi.

Więcej o uchwale śmieciowej w papierowym wydaniu NOWej.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here