Edukacja inwestycją w przyszłość

49

Powiat Trzebnicki w partnerstwie z firmą UNIKA Doradztwo Unijne i Public Relations realizuje projekt pt. Edukacja inwestycją w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Osobą odpowiedzialną za realizację działań ze strony Powiatu jest Pani Magdalena Brodala – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Żmigrodzie.

Celem projektu Dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: poprawa warunków dla lepszego rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych dla 46 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Żmigrodzie, w tym 23 uczniów szkoły podstawowej i 23 uczniów gimnazjum poprzez wzrost ich kompetencji kluczowych w wyniku objęcia ich kompleksowymi działaniami w ramach projektu w okresie do stycznia 2014, rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez stworzenie warunków dla lepszego rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here