ARiMR wypłaca pieniądze rolnikom

171

W powiecie trzebnickim wnioski o tego typu płatności złożyło 3371 rolników. Obecnie zakończony jest etap kontroli administracyjnej większości wniosków, wydawane są decyzje oraz dokonywane przelewy na konta rolników (do 6 grudnia wydano ponad 37% decyzji o płatnościach bezpośrednich oraz ponad 75% decyzji dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania tzw. ONW). Przypominamy, że od tego roku, decyzja spełniająca w 100% żądanie rolnika z wniosku, nie jest wysyłana do beneficjenta. Decyzja wydawana jest rolnikowi na jego wniosek.

Ze względu na to, że w tym roku tzw. Kontrolą FOTO ( analiza zdjęć lotniczych pól, wykonanych w tym roku + wizytacja terenowa) objęta została większość gospodarstw z terenu gminy Trzebnica (ok. 750 gospodarstw), rolnicy objęci tą metodą kontroli, dopłaty realizowane będą mieli po otrzymaniu przez biuro powiatowe protokołów pokontrolnych oraz ich weryfikacji, co w tej chwili ma miejsce.

Ustawowe, ostateczne terminy na:

– wydanie decyzji o płatności – do 1 marca;

– przelanie środków na konto rolnika – do końca czerwca, następnego roku od złożenia wniosku.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here