Sesja powiatowa już dziś

60

Na sesji Starosta poda informację o pracach Zarządu i o wykonaniu uchwał Rady Powiatu. Podjętych zostanie także kilka uchwał, m. in. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, w sprawie wydatków budżetu Powiatu Trzebnickiego, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Na sesji radni podjmą także uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/214/10 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie emisji obligacji Powiatu Trzebnickiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Najważniejszą jednak uchwałą, jaką radni podjmą będzie w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Trzebnickiego na 2013 rok.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here