Konkurs dla dzieci

64

Konkurs organizowany jest pod patronatem burmistrza Gminy Oborniki Śląskie. Wystawa prac w holu Obornickiego Ośrodka Kultury w dniach 14-16 grudnia. Celem konkursu jest m. in. kształtowanie i promowanie pozytywnych norm i wartości, kultywowanie tradycji świątecznych oraz rozwijanie twórczych umiejętności dzieci. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, a także dzieci ze świetlic środowiskowych i wiejskich z terenu Gminy Oborniki Śląskie.

Termin zgłoszenia prac do 7 grudnia do godz. 15.30. Kartę zgłoszenia należy złożyć lub przesłać na adres: Biuro Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień ul. Parkowa 9, 55-120 Oborniki Śląskie, faxem lub na email: biuobo@wp.pl.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here