Zwołano sesję nadzwyczajną

63

Porządek obrad XXIX sesji nadzwyczajnej:

1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Wnioski o zmianę porządku obrad.
4.Sprawozdanie Burmistrza  z realizacji zadań własnych gminy między sesjami.
5.Przyjęcie protokołów z sesji.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2012 rok.
7.Podjęcie uchwały zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na lata 2012-2026.
8.Podjęcie uchwały wzorów informacji i deklaracji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny.
9.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Trzebnica do zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.011.040,00 zł i ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki w formie weksla „in blanco” dla projektu pn. : „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego w Gminie Trzebnica”.
10.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Trzebnica do przyjęcia dofinansowania w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 985 980,00 zł dla projektu pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego w Gminie Trzebnica”.
11.Komunikaty.
12.Zamknięcie sesji.

3 KOMENTARZY

  1. Nie wiem w czym rzecz, z tymi wynagrodzeniami nauczycieli w powiecie. W gminie ZAPO regularnie przesyła wynagrodzenia po terminie! Choć trudno to wogóle stwierdzić. bo na koniec miesiąca powinny wpłynąć środki za nadgodziny i zastępstwa. ZAPO regularnie wypłaca to w pierwszych dniach kolejnego miesiąca. W tym – 3 grudnia. Zasadnicza część wynagrodzenia nie jest wypłacana ostatniego dnia miesiąca, ale pierwszego, bo jest to wynagrodzenie „z góry”. I tu ciekawosta a może hot news. Gmina nie wypłaciła tych kwot na 30, ale 3,4 grudnia wpłynęły na konta! I jest to normalna praktyka! Zastraszeni dyrektorzy i nauczyciele jednak milczą… . A proreżimowe media milczą o praktykach ZAPO! Gmina rozwija się dynamicznie!

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here