Ile potrafimy ofiarować?

43

Słowo Boga do człowieka

W Ewangelii Jezus przestrzegał swych uczniów przed przewrotnością i chciwością faryzeuszów. Dlaczego uczniowie mieli się ich strzec? Ponieważ przywódcy narodu zwracali bardziej uwagę na „dziesięcinę z mięty i kminku”, a pomijali to, co najważniejsze w Prawie. Poświęcali wiele troski rzeczom zewnętrznym, zaniedbując zaś te, które dotyczyły zbawienia. Z tego upomnienia Jezus przechodzi do konkretnego wskazania. Na przykładzie ubogiej wdowy, która wrzuciła do skarbony w świątyni Jerozolimskiej „całe swoje utrzymanie”, Nauczyciel z Nazaretu podkreśla, że nie wielkość ofiary się tu liczy, ale intencja. Biedna kobieta oddała Bogu całą siebie – zaufała Mu do końca. Tym bardziej jest to ważne, ponieważ życie człowieka ma sens tylko wtedy, gdy jest ofiarowane Bogu i drugiemu człowiekowi (ostatnio wspominane przykazanie miłości Boga i człowieka).

 

Odpowiedź człowieka

Dzisiaj nie jest łatwo rozróżnić zaufanie Bogu od braku rozsądku. Patrzenie na życie jedynie w wymiarze materialnym nakazuje nam wyjątkowo mocno „zabiegać” o sprawy tego świata: o to co będziemy jeść, za co będziemy żyć, czym będziemy się cieszyć. Tymczasem człowiek to nie tylko ciało, ale także dusza nieśmiertelna. I chociaż, z jednej strony wielu wierzy w Boga, to z drugiej strony, tak mało troszczy się o życie Boże w sobie. Przykład ubogiej wdowy z Ewangelii (Mk 12,41-44), czy także innej ze Starego Testamentu (1 Krl 17,10-16) stawia nas przed Bogiem, który pierwszy ofiaruje wszystko człowiekowi. Przecież to On daje nam cały świat, aby go „przetwarzać i czynić sobie poddanym”. Daje nam również zdolności (talenty) abyśmy rozwijali je i przez to ubogacali ten świat. Ważną rzeczą jest też podejście do tej ziemskiej Ojczyzny, o którą trzeba się troszczyć (a czasem nawet walczyć). Takie są nasze zadania, wynikające z nauki Ewangelii i Prawa Bożego. Z nowym zapałem wkraczamy w czas budowania lepszego świata – opartego na wierze w Boga, który nas wszystkich zaprasza do udziału w Nowym Stworzeniu (co na pewno wymaga poświęcenia i ofiary – dla Boga i Ojczyzny).

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here